Natur & Miljöboken

KL Industri AB är med och stöttar utgivandet av Natur & miljöboken. Ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling för elever i årskurs 4-6.

Natur och miljöboken är ett läromedel inom naturorientering och miljöfrågor och har sedan 1995 varit Sveriges största miljö- och kunskapssatsning på hållbar utveckling för elever i årskurs 4-6. Boken delas ut gratis till skolorna och består av tre steg. Den är en gåva till varje elev som sedan tas med hem efter avslutad årskurs i skolan. Läromedlet ges ut av Svenska kunskapsförlaget och syftar till att tidigt grundlägga kunskap och förståelse hos nästa generation vuxna för miljö- och hållbar utveckling.

Läs mer om Natur & miljöboken på https://nmboken.se/#vara-laromedel