Vindkraft

VÅR STYRKA INOM VINDKRAFTAPPLIKATIONER

KL Industri har en mycket lång erfarenhet inom eldistributionsmarknaden och är idag Sveriges och Nordens ledande nätstationsleverantör till elnätsbolagen.

Genom vår ägare Möre Electric Group är vi idag en komplett leverantör och har produkter anpassade för vindkraftsanläggningar, samt expertkunskap på dessa. Ställverk, reläskydd, transformatorer, kontroll-, övervaknings- och mätutrustningar m.m. finns hos delägarna Schneider Electric och Møre Trafo.

STÄLLVERKSHUS, UTFÖRT I BETONG ELLER SANDWICHMATERIAL

Utomhusbetjänat eller inomhusbetjänat

TRANSFORMATIONSSTATIONER I BETONG ELLER PLÅTUTFÖRANDE

Inom- och utomhusbetjänade
Tryckavlastning via transformatorrum eller kanal

FUNDAMENTSTYPER

Plintar, Betongfundament

KONTROLLSKÅP FÖR

Larm, fiber, övervakning, korskoppling, mätning

HÖGSPÄNNING

Spänningsnivå 12-36kV, valfria högspänningsfack, mätfack

DCF 1.0

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT