Aktuellt

Monter: A 130

Kom och se den nya SF6-fria lastfrånskiljaren AirPacT i vår monter.
Läs mer om AirPacT här

Välkommen till nordens ledande nätstationsleverantör

Modularitet, flexibilitet och design är ledande egenskaper i våra nätstationer av plåt och betong. Vi investerar ständigt i ny kunskap, ny teknik och nya maskiner för att möta marknadens behov. Miljövänlig eldistribution är vår framtid. Våra produkter och vår personal är en del av denna framtid.

Smarta elnät

Från traditionella till smarta elnät
Dagens elsystem präglas av en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster.  Kraftproduktionen från dessa centrala stora kraftverk transporteras via allt lägre spänningsnivåer via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där efterfrågan hos slutanvändarna finns.

Monter: B09:02

Kom och se den nya SF6-fria lastfrånskiljaren AirPacT i vår monter.
Läs mer om AirPacT här