Avonova

Du når Avonova  på telefon 011-500 12 00 mellan kl. 8-10 och berättar att du ringer från KL Industri. Du kommer då att få prata med en sjuksköterska för konsultation och vidare instruktioner. Du kan bli ombedd att uppsöka företagshälsovården eller motsvarande alternativt återkomma inom någon dag för avstämning kring din hälsostatus. Avonova kommer också att dokumentera de kontakter de har.