Avonova

INFORMATION TILL ALLA ANSTÄLLDA I SEMESTERTIDER

Om du skulle bli sjuk under din semester ska du under veckorna 28-31 din första sjukdag sjukanmäla kontakta Avonova för intyg, som ska lämnas till arbetsgivaren.

Du når Avonova  på telefon 011-500 12 00  mellan kl. 8-10

Sjukdom utanför dessa veckor hanteras enligt normala rutiner.