Avonova

INFORMATION TILL ALLA ANSTÄLLDA I SEMESTERTIDER

Om du skulle bli sjuk under din semester ska du under veckorna 28-31 din första sjukdag sjukanmäla dig till

mail:christina.barlund@kl-industri.se

Du gör även en friskanmälan till samma mail-adress.

Sjukdom utanför dessa veckor hanteras enligt normala rutiner.