E.ON väljer KL Industri som förste leverantör

Publicerat den .

KL Industri är vald till förste leverantör av E.ON.
Avtalet sträcker sig över två år med option på ytterliggare ett år.