KL Industri får ökade volymer till Vattenfall Eldistribution

Nytt avtal har tecknats mellan KL Industri AB och Vattenfall Eldistribution
Avtalet sträcker sig över perioden 1/10 2013 – 30/9 2016.
KL Industri är vald att leverera samtliga stationstyper som Vattenfall Eldistribution efterfrågar.

Publicerat den .