E.ON väljer KL Industri som förste leverantör

Nytt avtal är tecknat mellan E.ON och KL Industri. KL är återigen vald som för första leverantör av nätstationer i plåt. Avtalet är på 2 år med option på ytterligare 1 år.

Publicerat den .