Helheten gör KL Industri unik i Norden och Baltikum

 

För att möta kraven på kundunika lösningar är vår satsning på egen betonghustillverkning något som sätter KL Industri på kartan. Egen betongfabrik, montering av elkraftskomponenter och slutprov av stationen innan leverans till kund är en helhet som KL Industri är ensam om att erbjuda i hela Norden samt Baltikum.

– Ökad flexibilitet och kortare leveranstider inom det här segmentet gör att vi kan möta nya och gamla kunders ökade krav. Att miljön vinner på detta är också ett stort plus, säger VD Tino Gournambassis.

Den nya multihallen invigdes i juni och innehåller förutom betongfabriken också flera produktionslinjer för bästa möjliga kontroll och kvalitetssäkring. Hallen är drygt 18 meter bred och 108 meter lång. Den beräknas årligen ha en produktionskapacitet på närmare 4 000 betongfundament med omkring 180 färdigmonterade betonghus om året.

– Det här är en riktigt stor satsning. Den nya betongfabriken ger oss en helhet och en chans att effektivisera, standardisera och lättare möta kundernas särskilda krav och önskemål, säger Tino Gournambassis.

Publicerat den .