Enklare att beställa med webbaserade orderportalen

Sedan två år tillbaka erbjuder KL Industri sina kunder en webbaserad orderportal. Den är ett svar på storkunden Vattenfalls krav att direkt via webben enklare kunna välja delarna som bildar slutprodukten. Portalen är individuellt kundanpassad och är framtagen i samarbete med Uniqueue och Total Media & Reklam.
Kenneth Zotterman på Vattenfall berättar att de tidigare gjorde beställningar via särskilt framtagna Excel-filer.

– I vår nya upphandling ställde vi högre krav på ett smidigare beställningsförfarande och att det dessutom skulle vara webbaserat. Efter lite justeringar längs vägen är vi nu igång med den anpassade orderportalen. Där kan också våra entreprenörer göra avrop som godkänns av våra projektledare innan den skarpa beställningen går iväg till KL Industri. Den nya portalen ger oss en bättre överblick över alla möjligheter och beställningarna är också lätta att ändra under resans gång. Det nya överskådliga ordersystemet minskar också risken för felbeställningar, säger Kenneth Zotterman.

Kjell Johansson på KL Industri är självklart väldigt nöjd över att höra Kenneths lovord och berättar att det just nu utvecklas en ny orderportal för en annan av de stora kunderna.
– Det nya ordersystemet ger en säkrare backup på de inkommande beställningarna. Vi arbetar även med att ta fram en allmän och generell portal för vårt standardutbud. I första läget är denna version tänkt som ett offertverktyg för våra säljare, men på sikt ska den även finnas tillgänglig för våra kunder, säger Kjell.

Publicerat den .