Logistikelever utför studie på KL Industri

Ida Karlsson och Lina Holmberg är elever på logistikprogrammet på Östsvenska Yrkeshögskolan i Norrköping. De har valt att förlägga sin tioveckorspraktik hos oss på KL Industri.
– Tidigare elever på vår skola har varit nöjda med sina praktikperioder här på KL. Det känns bra att vara här, säger Ida.
Både Ida och Lina är positivt överraskade över att KL Industri gör allt själva under ett och samma tak.
De berättar att de blivit väl mottagna av medarbetarna och att de har mötts av en nyfikenhet och öppenhet för att deras studie kan vara till nytta för den framtida arbetsgången.

Deras uppdrag under praktiken är att observera och notera alla arbetsmoment i flödet från start till mål av produkten TKB1 i den nya betongverkstaden.
– Det är väldigt många olika steg i produktionen. Vår uppgift är att få fram genomsnittstider för den totala tiden och se om det finns lösningar för möjlig effektivisering i produktionsflödet. Det handlar också om att minska antalet krångliga moment och att ha så mycket ordning och reda som är möjligt längs hela produktionslinan, säger Lina.

Publicerat den .