Smartare elnät med Jimmies lösning

Vi på KL Industri vill lyfta vår kund Jimmie Dyrberg på Vimmerby Energi & Miljö som utvecklar och bygger väldigt avancerad och smart RTU (remote terminal unit) kopplade till våra stationer.

Idag placeras en datorenhet i ett utanpåliggande skåp på våra stationer.
– Min drivkraft är att vårt elnät ska vara smartare och ska kunna utnyttjas så optimalt som möjligt. Med systemet ska vi kunna detektera jordningsfel på högspänningssidan och på distans snabbt styra om elnätet vid strömavbrott. Om en högspänningskabel går sönder ska vi kunna detektera och åtgärda felet på minuter i stället för timmar, säger Jimmie.

Vi för kontinuerliga diskussioner om hur Jimmies smarta lösningar för Schneiders och unerRINGs system skulle kunna införlivas i våra stationer.
– Jag har sedan många år en bra relation med KL Industri som vet vad jag vill. Jag hoppas att KL Industri kommer att ta fram en prototyp på station med skåp inbyggt som förhoppningsvis kan bli ett standardtillval för deras framtida stationer, säger Jimmie.

Publicerat den .