Ett omtumlande 2022 – nu blickar KL Industri framåt

Under 2022 har KL Industri arbetat och anpassat sig efter omvärlden och årets händelseutvecklingar. Med stigande priser på material och många förhandlingar kring olika områden, satsar vi nu på 2023.

– Precis som många andra har vi behövt anpassa oss. Det har lett till en del nyrekryteringar, nya sätt att arbeta och nya arbetsområden. Under året har vi arbetat hårt med att omförhandla våra RAM-avtal och samtidigt få ut det bästa vi kan av företaget och de förändringar som gjorts kommer vi få skörda vinsten av först kommande år, säger Tino Gournambassis, VD.

Arbetet som gjorts har varit ett led i att utveckla företaget och röra oss framåt i en svår tid.

– Vi är tacksamma över all tid och arbete som våra medarbetare har gjort under året som varit. Engagemanget och flexibiliteten har varit anmärkningsvärd. Vi arbetar nu för KL Industris framtid och gör det tillsammans med medarbetare, partners och företag.

– Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla som har ställt upp och arbetat hårt under detta väldigt annorlunda år. Jag vill även tacka för ett, minst sagt, ovanligt och ansträngt år där vi har arbetat tillsammans för att ta oss framåt.

Vi på KL Industri önskar alla kunder och samarbetspartners en god jul och ett gott nytt år!

 

Publicerat den .