KL Industri tar nya tag – order och utvecklingsavdelningen växer in i framtiden

Tillverkningsindustrin går igenom stora förändringar. Globala jättar som Tesla transformerar sina segment med formpressade chassin i ett stycke, ett annat företag som etablerat sig på marknaden är Northvolt som har börjat leverera batterier med hela värdekedjan i åtanke – inklusive återvinning. 

Dessa exempel visar på att tillverkningsindustrins digitalisering och omställning är på gång. Industri 4.0 – den fjärde industriella revolutionen – är här och KL Industri är inte sena på bollen. Med nytänkande och entreprenörskap utvecklas den egna värdekedjan och konkreta mål har satts upp för att ta företaget till nya nivåer. 

I digitaliseringens anda vänder företaget blicken mot nya konstruktionsprogram, artikeldata och moderna kundplattformar. Order- och utvecklingsavdelningen växer in i framtiden.  

Digitalisering och effektivisering

I ljusa och trevliga lokaler planerar och arbetar företaget med att rusta inför framtiden. Här finner ni Epaminondas Sotiriadis, utvecklings- och orderkonstruktionschef med bakgrund som civilingenjör inom elkonstruktion. 

Epaminondas eftersträvar samsyn och effektivisering mellan konstruktion och produktion. Med en utökad personalstyrka från fyra till elva personer fokuserar order- och utvecklingsavdelningen på ett förbättrat samarbete och en smidig kommunikation, både internt och mot kund. 

Här omvandlas ord till handling

Genom ett nytt, användarvänligt och uppgraderat affärssystem underlättar det för personalen att vårda och ta hand om artikeldokumentation. Orderkonstruktion förvaltar produkterna de har tagit fram och anpassar dem till kund samt organiserar artikeldatabasen med artikelvariation.

I dagens informationsflöde är det viktigt att välja vad man kommunicerar. För att undvika en företagskultur där möten blir triviala inslag i arbetsdagen krävs en medveten selektiv kommunikation. Därför kommer KL Industri förfina sin kommunikation mellan avdelningarna och fokusera på att kommunicera det som är mest värdeskapande för företaget.

– Vi arbetar med digitalisering på två fronter, mot produktion och kund. Inom produktion försöker vi införa ett harmonierat arbetssätt vilket lägger grunden för vår produktionsstandard, säger Epaminondas.

Det är en förutsättning för att kliva in i Industri 4.0 med ökade krav på komponenter men företagets slutprodukter.

– Vi ska leverera kvalitetsprodukter utan produktionsvariationer. Mot kund strävar vi efter att vår databas ska utgöra en självhjälp, där de kan använda sig av relevanta instruktioner och guider för det aktuella problemet. Med hjälp av metadata skapar vi detaljerade artiklar vilka möter kunden i deras sitespecifika problem.

”Vi växer i en ny riktning där industrin blir mer digitaliserad och effektiv.”

Återföreningen mellan orderkonstruktion och utvecklingsavdelningen är unik för företaget och leder till kortare ledtider och full fokus på vad kunderna efterfrågar.

– Det minimerar även ineffektivt repetitivt arbete, våra konstruktörer ska veta att databasen enbart innehåller artiklar av god standard. Vi kvalitetssäkrar vårt arbete genom en modularisering av artikeldatabasen, både vad gäller symbolbeteckningar och bärande data. Vi får ordning och reda i vårt produktregister och detta är ytterligare ett steg mot Industri 4.0 och IoT (Internet of Things). Vi strävar efter att kundens projekt så långt som möjligt ska existera virtuellt i vårt system som en digital tvilling till den fysiska produkt vi levererar.

KL Industri växer och har något av vad som kan kallas växtvärk. Det lilla företaget blir större och växer i kapp de större internationella företagen.

– Tillsammans genomgår vi en resa på företaget där vi växer och utvecklas till ett företag med ständigt ny teknik och kunskap för att möta marknadens behov, säger Epaminondas.

Vår personal och våra produkter är en del av vår framtid, Nordens ledande leverantör av nätstationer.

Publicerat den .