Trygga nätstationsleveranser – nu och i framtiden

KL Industris långsiktiga mål är att inte bara möta, utan att överträffa kundernas förväntningar - trygga leveranser, hög leveransprecision och kort leveranstid är vad som alltid kännetecknat bolaget. Behovet av nätstationer på marknaden ökar nu kraftigt och bolaget fortsätter ta steg framåt för att även i framtiden vara kundernas självklara val – som samarbetspartner och leverantör.

Året 2022 mötte en stor del av världen utmaningar vilka saknar motstycke i modern tid, de stora mänskliga umbäranden som sedan dess drabbat så många är svåra att förstå och att sätta ord på. Den pågående krigssituationen i Östeuropa medförde också andra, om än inte lika allvarliga, problem för samhället, för företag och verksamheter i stort. Brister på kritiskt insatsmaterial och långa leveranstider inom tidigare stabila leverantörskedjor skapade, och fortsätter generera, stora utmaningar för många verksamheter.

Efter de påfrestningar som samhället har stått inför, med materialbrist och störningar i inflöde, har KL Industri under det senaste året drivit ett intensivt arbete för att återställa balansen och den leveransförmåga kunder alltid förknippat med bolaget. Glädjande nog är leveransmöjligheterna idag också därför avsevärt bättre än vid motsvarande tidpunkt under förra året.

– ”Om en kund har egna transformatorer och önskar beställa en betong- eller plåtnätstation, är vi nästan nere på en normal ledtid och kan i många fall erbjuda korta leveranstider. Vi har successivt ökat vår produktionskapacitet för att kunna möta de förväntningar och den efterfrågan vi ser finns från våra kunder och från marknaden i stort. Det finns därför fortfarande möjligheter för kunder som lägger order nu att få leverans av nätstationer redan under 2023” säger Roger Andersson, Marknads- och Försäljningschef.

Produktionsanläggningen i Finspång är hjärtat i företagets verksamhet. Genom att strukturera arbetet som en sammanhängande process, med komponenterna enligt löpande band-principen, skapas en smidig och effektiv produktion. Detta ökar inte bara produktionsförmågan, utan säkerställer också en konsekvent hög kvalitet. Varje steg i tillverkningsprocessen är finjusterat för att möta kundernas specifika behov och önskemål.

– ”Vi har en strömlinjeformad produktion där vi har möjlighet att också öka produktionskapaciteten. I stället för att ha ett arbetslag som bygger en station helt klar vid en station, skickar vi nätstationen genom ett produktionsflöde. Det ger oss förmågan att balansera vår produktionskapacitet och därigenom också anpassa leveranskapaciteten. Det är en av våra styrkor, inte minst i en sådan situation som marknaden nu är i” berättar Roger Andersson.

De kommande utmaningarna inom el- och energisektorn är stora. Samhället och marknaden planerar för ökade investeringar bland annat i form av ökad elektrifiering, ökad produktion av stor- och småskalig miljövänlig energi samt utbyggnad av infrastruktur för laddning av elektriska fordon. Detta kommer att medföra ökade krav på aktörerna på marknaden och på förstärkning av förmågan att leverera smarta tekniska lösningar i nödvändig omfattning. KL Industri ser dock fram mot dessa utmaningar med tillförsikt.

– ”Vi har arbetat hårt för att nå den produktionskapacitet vi har i dagsläget. Vi har vidtagit åtgärder baserat på det våra kunder har kommunicerat och det vi själva har observerat, det inkluderar allt från leveranser till tekniskt stöd. Vi lägger nu än mer vikt vid att föra en tät dialog och upprätta starka samarbeten med leverantörer och kunder, detta utgör en nyckel till framtida utveckling.”

För medarbetarna på KL Industri är det en hjärtefråga att kunna leverera stationer i tid, kundernas behov är i centrum för allt som görs. Att ses som en pålitlig partner och kunna bidra till utvecklingen av samhället engagerar, samtidigt som att vara ledande inom branschen i Norden förpliktigar. Man ser dock ljust på framtiden och ser fram mot vad den har i beredskap åt företaget.

– ”Vi strävar alltid efter förbättring och har lagt ner mycket arbete på att säkra våra leveranser som helhet. Genom en aktiv dialog med våra kunder bland annat gällande prognoser ges de möjlighet att justera sina leveranser efter deras eget behov och den verksamhet de själva driver. Dessutom har vi ökat våra resurser för att ytterligare förbättra vår tillgänglighet och vårt teknikstöd. Hela organisationen har stärkts för att kunna fortsätta anpassa vår totala leveransförmåga efter marknadens krav och kundernas behov – vi kommer att vara redo att svara upp även mot kommande utmaningar!” avslutar Roger.

 

Publicerat den .