Betongfundament bra i Skånes blöta lerjordar

Publicerat den .

Betongfundament bra i Skånes blöta lerjordar

Kraftringen i Lund genomför just nu en stor satsning för att vädersäkra landsbygdsnäten.  40 mil oisolerad högspänningsledning ska vara nedgrävd eller utbytt till isolerad hängkabel till slutet av år 2020.

Kraftringen i Lund genomför just nu en stor satsning för att vädersäkra landsbygdsnäten.  40 mil oisolerad högspänningsledning ska vara nedgrävd eller utbytt till isolerad hängkabel till slutet av år 2020.

Det är i landsbygdsområden runt Hörby och Ljungbyhed i Skåne, runt Hallabro och Ronneby i Blekinge och runt Torsås i sydöstra Småland som arbetet sker.

– Det rör sig om långa sträckor mellan kunderna, 286 m/kund i Torsås- och Halla bronäten jämfört med 90 meter som är snittlängden i landet. Vid oväder är det sårbara nät, där vi kommer få svårt att upprätthålla kravet i ellagen på leveranssäkerhet ifall vi inte utför dessa åtgärder, berättar projektingenjör Daniel Fröler.

Ramavtal till och med 2019

KL Industri har levererat nätstationer och transformatorer till Kraftringen under många år. Den senaste upphandlingen skrevs 2016 och innebär ett ramavtal till och med 2019. Det avser cirka 300 nät stationer för landsbygdsnätet under de här åren.

– Vi uppskattar en del anpassningar som KL Industri har på sina nätstationer. Utformningen med betongfundament är bra i Skånes blöta lerjordar. Även deras lösning med inkapslade högspänningsställverk är bra. Dels innebär det lägre underhållskostnader, dels en säkrare produkt med minimerad risk för överslag på grund av exempelvis nedsmutsning, säger Daniel Fröler och fortsätter:

– De levererar en robust lösning med vakuumbrytare utan SF6-gas, vilket är viktigt för Kraftringen som ett miljöprofilerat företag. Möjligheten att ha högspänningssäkringen på trans for mator facket är också bra. Det är en tryggare lösning än alternativet att ha ett elektroniskt skydd. Om elektroniken fallerar så fungerar inte heller skyddet.

Resande montörer

Daniel Fröler berättar att han uppskattar att KL Industri har en serviceorganisation med resande montörer som kan åtgärda eventuella fel och garantiåtgärder och vara behjälpliga vid ombyggnationer. Kvalitet och leveranssäkerhet är andra faktorer som talar för KL Industri:

– När vi nu genomför ett så omfattande projekt under kort tid så är det extra viktigt med en pålitlig partner som levererar produkter med hög kvalitet i rätt tid. Ett genomgående fel skulle få stora konsekvenser när det rör sig om så här stora kvantiteter. Trots att företaget har känt av lite växtvärk under en period, så har de ändå lyckats upprätthålla acceptabla leveranstider.

Fakta Kraftringen

Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder, varav 100 000 elnätskunder, och runt 480 medarbetare. Den totala nätlängden är cirka 1 000 mil inom stad och landsbygd. Företaget erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster.

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?

Den enda som kunde leverera det vi sökte

Publicerat den .

Den enda som kunde leverera det vi sökte

Finländska Borgå Elnät AB sökte en partner som kunde leverera 1+1 ställverk för landsbygden med stum fack och KL Industri var den enda som kunde bygga den lösningen. Under tio års tid kommer ett trettiotal nätstationer per år att levereras till Borgå från KL Industri.

Borgå är en pittoresk stad med 800-åriga anor som ligger invid skärgården cirka fem mil öster om Helsingfors. Borgå Energi AB:s helägda dotterbolag Borgå Elnät AB äger och underhåller elnät, ställverk och transformatorer inom delar av tre kommuner. Det omfattar 100 mil mellanspänningsnät, 20 kV, och cirka 260 mil lågspänningsnät. I nätet finns 1 200 transformatorstationer, varav 760 stycken fortfarande är placerade på stolpar. Finska staten har satt som krav att alla elnät ska vara vädersäkra senast 2028 annars får nätägaren betala ersättning till kunden redan vid första dagens elavbrott.

Byter ut luftledningar

– Vi byter successivt ut luftledningar till nedgrävda jordkablar och har som mål att lägga tolv mil jordkabel per år. Då har vi nått cirka 60 procent nedgrävt nät till 2028, men som skärgårdskommun har vi utmaningar med bland annat bergig terräng, berättar planeringschef Kari Janhunen, och fortsätter:

– Till transformatorstationerna på landsbygden fanns behov av att ha en linjeavskiljare plus en transformatoravskiljare för att kunna begränsa eventuella fel och minimera området som drabbas. Det är en trygghet för våra kunder. Dessa krav kunde ingen leverantör uppfylla förrän vi kom i kontakt med KL Industri. De bygger sina stationer själva och kunde därför skräddarsy den lösning som vi behövde, och till ett rimligt pris.

Speciallösning

Stationerna är försedda med ett stumfack som innebär att man ansluter mellanspänningskabeln direkt utan någon frånskiljare. Det är en special-lösning åt Borgå Energi.

– Vi funderade på hur vi ville bygga upp nätet och kom fram till det här önskemålet. Vissa nät-bolag nöjer sig med en enklare variant, 0 + 1, eller går de upp till 2 + 1, vilket skulle innebära att vi får betala i onödan för något som vi inte behöver. Utförandet 1 + 1 är optimalt för oss, förklarar Kari Janhunen.

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?