Laatu ja ympäristö

LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Keski- ja pienjännitelaitteiden parissa työskenteleminen asettaa toiminnalle suuria vaatimuksia. Tämä koskee sekä tuotteitamme, henkilökuntaamme että toimintaympäristöämme. Me olemme panostaneet laatuun ja ympäristöön jo aikaisemminkin ja haluamme toimia niiden hyväksi jatkossakin. Saimme ISO 9001 -laatusertifikaatin jo 90-luvun puolivälissä. Lisäksi meille on myönnetty ISO 14001:n mukainen ympäristösertifikaatti. Sertifiointimme ansiosta myös henkilöstömme edistää laatukäsitettä.

Lisäksi asiakkaamme tuntevat turvallisuutta, koska me valvomme prosessejamme niiden kaikissa vaiheissa. Tämä kaikki toimii asiakkaidemme ja siten meidän kaikkien hyväksi, sillä jokaisen on voitava tuntea olonsa sähkön suhteen turvalliseksi. Siksi KL Industrin tuotteiden käyttö on turvallista.

ISO 9001:2015 -LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ

Laatuajattelu on toimintamme peruskivi. Siksi halusimme sertifioida laadunhallintajärjestelmämme jo vuonna 1997. Meille myönnettiin ISO 9001:2008 -sertifikaatti jo 26.3.2009.
ISO 9001:2015 -sertifikaatti jo 15.8.2018.

ISO 14001 -YMPÄRISTÖJOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Haluamme vähentää toimintamme ympäristökuormitusta ja siksi olemme tunnistaneet kannaltamme kolme (3) merkittävintä ympäristöasiaa:

  1. 1Kuljetukset: pyrimme vähentämään dieselajoneuvoilla tapahtuvien sisäisten kuljetustemme määriä ja samoin ulkoisia tulevia kuljetuksia. Lisäksi suunnittelemme lähtevien kuljetustemme reitit mahdollisimman lyhyiksi.
  2. Päästöt maahan ja vesistöön: olemme modernisoineet maalaustöitämme ja vähentäneet maalien tarvetta käyttämällä tuotteissamme esimaalattua peltiä.
  3. Jätteet: pyrimme vähentämään osatuotannon teräsromun määriä.

”Toimintaamme ei kohdistu ilmoitusvelvollisuutta eikä se nykyisten ympäristölakien perusteella edellytä mitään erityisiä lupia”

ACHILLES-LAATUJÄRJESTELMÄ