Tietosuojakäytäntö

Käyttäessäsi verkkosivustoamme tai antaessasi meille tietojasi hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tässä kuvatun tietosuojakäytännön mukaisesti.

Yleistä

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, miten KL Industri AB käsittelee ja käyttää henkilötietojasi verkkosivustolla klindustri.se sekä tuotteidemme ja palvelujemme yhteydessä.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia käyttäjiä, jotka käyttävät verkkosivustoa klindustri.se ja meidän tai kumppaneidemme tuotteita ja/tai palveluja.

Tunnet aina olosi turvalliseksi, kun lähetät henkilökohtaiset tietosi meille. Tämän tietosuojakäytännön avulla haluamme näyttää, miten voimme varmistaa, että henkilötietojasi käsitellään sovellettavan lain mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

KL Industri AB, jonka yritystunnus on 556865-9055 on sinun henkilötietojesi vastuullinen rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä sovellettavan lain mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet

Suostumus

Antamalla meille henkilötietojasi meitä, tuotteitamme tai palvelujamme koskevien tietojen saamiseksi hyväksyt ja suostut siihen, että KL Industri AB käsittelee henkilötietojasi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla yhteyttä KL Industri -yhtiöön. Tällöin KL Industri ei enää käsittele henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joihin annoit suostumuksen.

Sopimus

Jos ostat tuotteita ja/tai palveluja KL Industri -yhtiöltä, henkilötietojasi käsitellään sillä tavoin kuin on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi.

Oikeudellinen velvollisuus

Tietyt lait tai määräykset edellyttävät, että KL Industri -yhtiön täytyy sinun rekisterinpitäjänäsi käsitellä tiettyjä henkilötietoja liiketoiminnassaan.

Intressien vertailu

KL Industri voi käsitellä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin sellaisissa tapauksissa, joissa KL Industri -yhtiön intresseissä on markkinoida nykyisiä ja uusia tuotteitaan ja/tai palvelujaan sinulle.

Voit irtisanoa rekisteröinnin mainostarkoituksiin milloin tahansa.

Kuinka me keräämme henkilötietoja

KL Industri kerää ja käsittelee henkilötietoja täyttämällä ja lähettämällä lomakkeita sivustolla klindustri.se sekä sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisilla yhteydenotoilla henkilöihin, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen palveluista tai tuotteista.

KL Industri kerää myös muita kuin henkilökohtaisia tietoja, kun vierailet sivustolla klindustri.se. Lisätietoja on evästeitä koskevassa osiossa.

Kuinka henkilötietoja säilytetään

Henkilökohtaiset tiedot, jotka ovat nimiä, paikkoja, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita tulevien liikesuhteiden toteuttamisen kannalta välttämättömiä tietoja, säilytetään asianomaiseen yhtiöön ja yritystietoihin yhdistetyssä CRM-/liiketoimintajärjestelmässämme.

Postitusta varten sähköpostiosoitteen muodossa olevia henkilötietoja säilytetään sähköpostijärjestelmässämme.

Miksi henkilötietoja säilytetään

KL Industri säilyttää sinun henkilötietojasi pääasiassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • Velvollisuuksien noudattaminen asiakkaita kohtaan
 • Asiakaskokemuksen parantaminen
 • Hyvän palvelun ylläpitäminen
 • Tilausten toimittaminen
 • Markkinointi
 • KL Industri -tuotteisiin ja -palveluihin liittyvät markkina- ja asiakasanalyysit, tilastointi, liiketoiminnan seuranta ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Turvallisuus- ja viranomaismääräysten täyttäminen
 • Sivuston klindustri.se hallinnointi ja parantaminen

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

Henkilötietojen säilytysaika henkilötiedoista ja niiden käsittelyn tarkoituksesta. KL Industri ei tallenna henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joihin ne on kerätty. KL Industri voi tallentaa tiedot pidempään, mikäli se on tarpeen lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi tai KL Industri -yhtiön laillisten etujen valvomiseksi. Esimerkkinä on käynnissä oleva oikeusprosessi.

Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille

KL Industri voi toimittaa tietoja yhteistyökumppaneilleen, jotta voimme noudattaa asiakkaidemme tai sinun edustamasi yrityksen kanssa tehtyä sopimusta esimerkiksi tilattujen tavaroiden tai palvelujen toimittamiseksi. KL Industri voi myös luovuttaa henkilötietoja yrityksille, jotka käsittelevät henkilötietoja KL Industri -yhtiön lukuun, kuten yhteistyökumppanit ja IT-toimittajat.

KL Industri luovuttaa henkilötietoja EU:n/ETA:n alueella IT-toimittajille, jotka kehittävät ja tukevat CRM-/liiketoimintajärjestelmäämme. Sivuston klindustri.se käytön analysoimiseksi henkilökohtaisia tietoja luovutetaan myös Google Analyticsin kautta Googlelle Yhdysvaltoihin.

Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa, jos on tarpeen noudattaa sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia tai viranomaismääräyksiä, jotta ne voivat turvata KL Industri -yhtiön oikeudellisia etuja tai tunnistaa, estää tai kiinnittää huomiota petoksiin ja muihin turvallisuusasioihin tai teknisiin kysymyksiin.

KL Industri ryhtyy toimenpiteisiin suojatakseen kaikkia kolmansille osapuolille EU:n/ETA:n ulkopuolisiin henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. KL Industri varmistaa, että tietosi on suojattu riittävästi silloin, kun siirto tehdään EU:n/ ETA:n ulkopuolisiin maihin.

Henkilötietojen suojaus

KL Industri on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi katoamista, väärinkäyttöä, luvatonta käyttöä, paljastamista, muuttamista ja tuhoamista vastaan.

KL Industri -yhtiön työntekijät ovat velvollisia noudattamaan KL Industri -yhtiön tietosuoja- ja tietoturvasääntöjä sekä tätä tietosuojakäytäntöä.

Evästeet

KL Industri käyttää niin kutsuttuja evästeitä sivustollaan klindustri.se. Tämän avulla voimme analysoida ja optimoida sivuston rakennetta ja sisältöä, jolloin meillä on mahdollisuus tarjota mahdollisimman hyviä verkkosivuston kokemuksia.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka lähetetään ja tallennetaan tietokoneeseesi tai mobiililaitteeseesi, kun vierailet sivustollamme. Evästeitä on kahdenlaisia - pysyviä ja väliaikaisia (istuntoevästeet). Pysyviä evästeitä säilytetään, kunnes sinä tai lähettämäsi palvelin poistaa ne. Istuntoevästeet tallennetaan tilapäisesti ja katoavat, kun suljet selaimen.

Käytämme evästeitä osoitteessa klindustri.se, jotta voimme tehdä seuraavaa:

 • katsoa tietoja vierailijoiden tilastoina
 • katsoa, mitkä käyttöjärjestelmät ovat käytössä
 • katsoa, mitä selaimia on käytössä
 • katso, miten vierailijat käyttävät sivustoa

Emme käytä evästeitä analysoimaan, miten henkilö käyttää sivustoa yksittäisellä tasolla. Eväste ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, mutta auttaa meitä tunnistamaan sinut sivuston käyttäjänä. Jos et halua sallia evästeiden tallentamista tietokoneeseesi, voit helposti poistaa käytöstä, estää ja poistaa tallennettuja evästeitä selaimesi asetuksissa. Sitten evästeitä ei tallenneta, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että et voi käyttää tiettyjä sivuston klindustri.se osioita tarkoitetulla tavalla.

KL Industri henkilötietojen avustavana käsittelijänä

Sellaisia tilanteita voi esiintyä, joissa KL Industri ei ole rekisterinpitäjänä vaan toimii henkilötietojen avustavana käsittelijänä kolmansille osapuolille.

Näissä tapauksissa KL Industri käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjältä saamiensa ohjeiden mukaan. Silloin emme voi taata, että tällainen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, mutta KL Industri varmistaa aina, että käsittely tapahtuu sovellettavan lain ja mahdollisuuksien mukaan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Sinun oikeutesi

Voit saada kirjallisen pyynnön jälkeen KL Industri -yritykseltä veloituksessa tietoja siitä, kuinka yritys käsittelee sinua koskevia tietoja sekä siitä, missä yhteydessä ja tarkoituksessa kyseinen käsittely tapahtuu.

Sinulla on myös yksilönä oikeus pyytää, että me estämme, poistamme tai korjaamme henkilötietosi. Sinulla on aina oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja ilmoittaa, ettet enää hyväksy henkilötietojesi käsittelyn jatkamista.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

KL Industri pidättää oikeuden tarkistaa tämän tietosuojakäytännön sisältö ajoittain. Viimeisimmän muutoksen päivämäärä on mainittu tietosuojakäytännön lopussa. Jos teemme muutoksia tietosuojakäytäntöön, julkaisemme nämä muutokset sivustolla.

Yhteystiedot

KL Industri on vastuussa sinun henkilötietojesi käsittelystä. Kysymykset tai pyynnöt rekisteriotteiden saamiseksi tulee osoittaa kirjallisella ja allekirjoitetulla viestillä osoitteeseen info@klindustri.se tai KL Industri, Box 2039, 612 02 FINSPÅNG, merkinnällä ”Att: Integritetsansvarig”.

Päivitetty: 2018-06-07