Älykkäät sähköverkot

Perinteisistä älykkäisiin sähköverkkoihin

Nykyaikaisille sähköjärjestelmille on ominaista keskitetty energian tuotto suurimittaisella vesivoimalla, ydinvoimalla ja lämpövoimalla hierarkisen jakelumallin avulla. Näistä keskitetyistä suurista voimalaitoksista saatu energian tuotto kuljetetaan alennettujen jännitetasojen kautta runkoverkoissa, alueverkoissa ja jakeluverkoissa kuluttajien asuinalueille.

Ruotsin sähköverkko rakennettiin vastaamaan oman aikakautensa vaatimuksia, ja siksi energian tuotanto tapahtui kaukana alueilta, joissa sähkö käytettiin.

Tavanmukaiset jakeluverkot on rakennettu nk. ”rakenna ja liitä” -periaatteen mukaan. Kun esimerkiksi uusia asuinalueita rakennetaan, verkko mitoitetaan todennäköiselle maksimaaliselle odotettavalle kuormitukselle, joka arvioidaan hyviksi havaittujen suunnitteluperiaatteiden mukaan.

Mutta energiajärjestelmä on muutosvaiheessa. Uudistuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon odotetaan kasvavan. Asiakkaat haluavat toimia energiamarkkinoilla aktiivisina osallistujina ja ehkä itse tuottaa ja myydä omaa sähköään.

Vaikka tietyissä tapauksissa joudutaankin rakentamaan uutta infrastruktuuria, tavallisimmat toimenpiteet ovat komponenttien vaihtaminen tai uusien komponenttien ja toimintojen lisääminen nykyisiin verkkoihin. Siten älykkäät verkot voivat merkitä myös jatkuvaa parantamisprosessia.

Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää painottaa, että äly-yksiköt eivät ole yksinomaan uusia teknisiä ratkaisuja. Myös uudet liiketoimintamallit ja oma toimintamme ovat tekijöitä, joilla tulevaisuuden verkoista saadaan ”älykkäitä”.

Lähde: ”swedishsmartgrid.se”

smartanat-1-slider

Älykkäiden verkkojen tuottama hyöty

• Älykkäiden sähköverkkojen ansiosta auringosta ja tuulesta saatavaa sähköä voidaan hyödyntää paremmin.
• Älykkäiden sähköverkkojen ansiosta voidaan kehittää uusia tuotteita ja palveluja.
• Älykkäät sähköverkot lisäävät asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia.
• Älykkäät sähköverkot lisäävät kaikkien osapuolten toiminnan joustavuutta, ja ne helpottavat sähköverkkojen ja energiajärjestelmän ongelmien käsittelemistä.
• Älykkäiden sähköverkkojen ansiosta toiminnan joustavuuden arvo kasvaa kunkin osapuolen edellytysten ja tarpeiden mukaan
• Älykkäät sähköverkot lisäävät asiakkaiden vaikutusvaltaa kulutukseen nähden, ja ne auttavat käyttämään energiaa älykkäämmin


Älykkäät puistomuuntamot ja erotinasemat älykkääseen sähköverkkoon

Älykäs puistomuuntamo ja erotinasema taajama- ja maaseutuverkoille varustettuna kuormaerottimella tai täystehokytkimellä. Asemassa on myös mukautettu varustus mittaukselle, valvonnalle ja tiedonsiirrolle.

Puistomuuntamon ja erotinaseman valvontatoiminnolla saadaan helposti tietoa esimerkiksi seuraavista:

  • Yli- ja alijännite
  • Maavuodon ilmaisu
  • Lauenneen katkaisijan indikointi
  • Hälytykset ylikuormitusvirrasta
  • Muuntajan lämpötila- ja kaasuvahti
  • Energian kokonaiskulutus
  • Kuorivalvonta
  jne.

Lisätietoja puistomuuntamoista ja erotinasemista sekä älykkäästä sähköverkosta antaa KL Industri.

smartanät2