Betonirakenteiset muuntamot ja erotinasemat, sisältä hoidettava tyyppi

KL Industri tarjoaa kattavan valikoiman betonirakenteisia asemia. Vakiomallisia sisältä hoidettavia betonirakenteisia asemia varustettuna asennuslattialla/kaapelikellarilla tai ilman sitä on jännitetasolle 24 kV saakka, ja niihin sopivat muuntajiksi yksiköt aina 2 × 1 250 kVA saakka. Asematyyppi TSB on saatavissa myös varustettuna kolmella muuntajatilalla tai vaihtoehtoisesti kahdella muuntajatilalla ja yhdellä optotilalla.

Tyypit ja tilaratkaisut

Sisältä hoidettavat betonirakenteiset asemamme jaetaan kahteen eri tyyppiin:

  • Sisätilaan asennettava tyyppi TSB, jossa on kaapelikellari ja asennuslattia
  • Sisätilaan asennettava tyyppi B ilman kaapelikellaria

Sisätilaan asennettavissa tyypin TSB betonirakenteisissa muuntamoissa on yhteinen kytkinlaitehuone suur- ja pienjännitelaitteistoille ja erillinen tila muuntajille. Sisätilaan asennettavissa tyypin B betonirakenteisissa asemissa suur- ja pienjännitelaitteistot sekä muuntajat on sijoitettu samaan kytkinlaitehuoneeseen, jossa on myös koontiastia muuntajaöljylle.

RAKENNUS

Katto, perusta sekä ulko- ja väliseinät on valmistettu betonielementeistä. Ulkoseinät ovat vakioratkaisuna sileää betonia (TKB-kokoonpanossa myös ovet ovat betonia). Ulkoseinät voidaan toimittaa valinnaisilla ratkaisuilla, esimerkiksi värjätyllä laasti- tai pesubetonipinnalla tai muotilla valetulla lautakuviolla. Myös muita muottirakenteita on saatavana suuri valikoima.

Katto on pultattu kiinni muuntajahuoneeseen. Vakiokatto on tyypiltään tasainen taitekatto, jossa on 4 asteen kallistus. Muita kattotyyppejä on saatavana lisävalintana, esimerkiksi harjakattona, jossa on tiilikuvioinen peltilevy. Myös muita kattotyyppejä on saatavana suuri valikoima.

 

LAITTEISTO

Keski- ja pienjännitelaitteistot asennetaan asiakkaan haluamalla tavalla. Kaikki betonirakenteiset asemat voidaan varustaa RMU-kytkinlaitteella, jonka tyyppinä voi olla esimerkiksi unerRING®, solidRING®, RM6, XIRIA jne.

Vakioratkaisuna kokoonpanoon asennetaan asiakaskohtaisesti mukautettava LKL-tyypin pienjännitekojeisto, nimellisarvoltaan enintään 2500 A. Kaksoiskojeistot (esim. 2 x 1600 A) toimitetaan vakioratkaisuna osastointierottimilla. Pienjännitekojeisto toimitetaan esivalmisteltuina tai varustettuna ABB:n Kabeldon- tai Cewe- tyyppisillä listoilla. Pienjänniteosa voidaan varustaa asiakkaan haluamilla mittauslaitteilla ja paikallisella voimalla.

Voimme myös asentaa kokoonpanossa tehtaalla oman muuntajamme tai asiakkaan toimittaman muuntajan. KL:n toimittama betonirakenteinen asema on valmis kytkettäväksi sähköverkkossa toimituksen yhteydessä.

TESTAUS JA STANDARDIT

Asemat on valmistettu standardin IEC 62271-202 ”High-voltage switchgear and controlgear – Part 202: High voltage/low voltage prefabricated substation” mukaisesti.

Asemat täyttävät kaikki vaatimukset ja suositukset, jotka määritetään normissa EBR KJ59:08.

PERUSTAMISTYÖT

Oikein tehty aseman perustus on puistomuuntamon ja erotinaseman kokonaiselinkaaren kannalta tärkeä tekijä. Hyvällä salaojituksella varustettu perusta on tärkeää, jotta asema kestää käyttöä pitkään ilman seurannaisongelmia, joista koituu käyttöhäiriöitä. Ladattavien asiakirjojen osiossa on erilliset perustamistyötä koskevat ohjeet.

ASEMATYYPIT JA VÄRIT

Kaikki asematyypit saa asiakkaan haluamalla värillä. Ilmoittakaa kyselyn/tilauksen yhteydessä RAL- tai NCS-koodi. Muita julkisivu- ja kattotyyppejä saa erillisestä tilauksesta. Lisätietoja antaa KL Industri.

Oikealla olevissa kuvissa on joitakin väriesimerkkejä:
Sisältä hoidettava tyyppi TSB – NCS S5040-Y80R (punainen)
Sisältä hoidettava tyyppi B – NCS S2502-Y (harmaa)

LADATTAVAT ASIAKIRJAT

Ota yhteyttä myyjään

Haluatko tietää lisää meistä ja meidän tuotteistamme?