Den enda som kunde leverera det vi sökte

Finländska Borgå Elnät AB sökte en partner som kunde leverera 1+1 ställverk för landsbygden med stum fack och KL Industri var den enda som kunde bygga den lösningen. Under tio års tid kommer ett trettiotal nätstationer per år att levereras till Borgå från KL Industri.

Borgå är en pittoresk stad med 800-åriga anor som ligger invid skärgården cirka fem mil öster om Helsingfors. Borgå Energi AB:s helägda dotterbolag Borgå Elnät AB äger och underhåller elnät, ställverk och transformatorer inom delar av tre kommuner. Det omfattar 100 mil mellanspänningsnät, 20 kV, och cirka 260 mil lågspänningsnät. I nätet finns 1 200 transformatorstationer, varav 760 stycken fortfarande är placerade på stolpar. Finska staten har satt som krav att alla elnät ska vara vädersäkra senast 2028 annars får nätägaren betala ersättning till kunden redan vid första dagens elavbrott.

Byter ut luftledningar

– Vi byter successivt ut luftledningar till nedgrävda jordkablar och har som mål att lägga tolv mil jordkabel per år. Då har vi nått cirka 60 procent nedgrävt nät till 2028, men som skärgårdskommun har vi utmaningar med bland annat bergig terräng, berättar planeringschef Kari Janhunen, och fortsätter:

– Till transformatorstationerna på landsbygden fanns behov av att ha en linjeavskiljare plus en transformatoravskiljare för att kunna begränsa eventuella fel och minimera området som drabbas. Det är en trygghet för våra kunder. Dessa krav kunde ingen leverantör uppfylla förrän vi kom i kontakt med KL Industri. De bygger sina stationer själva och kunde därför skräddarsy den lösning som vi behövde, och till ett rimligt pris.

Speciallösning

Stationerna är försedda med ett stumfack som innebär att man ansluter mellanspänningskabeln direkt utan någon frånskiljare. Det är en special-lösning åt Borgå Energi.

– Vi funderade på hur vi ville bygga upp nätet och kom fram till det här önskemålet. Vissa nät-bolag nöjer sig med en enklare variant, 0 + 1, eller går de upp till 2 + 1, vilket skulle innebära att vi får betala i onödan för något som vi inte behöver. Utförandet 1 + 1 är optimalt för oss, förklarar Kari Janhunen.

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?