Inbyggda nätstationer i Linköpings nya stadsdel

Vallastaden är en ny, tät, grön och blandad stadsdel i Linköping med 1 000 bostäder. 40 olika aktörer har varit med och satt sin prägel på arkitekturen för att skapa innovativa lösningar och nya arkitektoniska grepp.

I området samsas nästan alla boende-former, såväl villor som flerbostads-hus. I samband med utvecklingen av Vallastaden tog Linköping fram en ny modell för samhällsbyggnad – Valla-stadsmodellen. Under 23 dagar i september 2017 visades delar av stads-delens bostäder och innovationer  på bomässan Vallastaden Bo- och Samhällsexpo.

Energieffektiv stadsdel

Ett stort antal passiv- och plusenergihus gör Vallastaden till en ovanligt energieffektiv stadsdel. En av de nya lösningarna är kulvertar där samtliga ledningar för el, fiber, vatten, avlopp, sopsug och fjärrvärme samlas, bl.a. för att undvika framtida grävarbeten. En annan annorlunda lösning är de två inbyggda nätstationerna från KL Industri AB, som beställdes av nätägaren Tekniska Verken Linköping Nät AB. KL Industri har inrett stationerna på plats.

– Anledningen till att man bygger in nätstationerna istället för att ha en egen, separat tomt och byggnad, som är det konventionella sättet, är att man vill utnyttja ytorna maximalt. En nätstation upptar en markyta på ca 30 m2 eller mer, men genom att bygga in stationen i en annan byggnad kan man utnyttja volymen ovanpå i flera våningar, berättar Per-Ove Lennartsson på Tekniska Verken.

Medverkade vid projekteringen

Per-Ove Lennartsson berättar att det här tillvägagångssättet kräver att el-nätsägaren är med från start i bygg-processen, redan i projekteringsstadiet, för att kunna påverka hur husens ytor disponeras där nätstationerna ska vara inbyggda.

– Vi har bl.a. vissa krav på utrymmen för att kunna göra framtida under-hållsarbeten. Man bör även vara observant på vilken typ av lokaler som placeras närmast nätstationerna med tanke på strålningen från de elektro-magnetiska fälten, EMC. Det medförde att byggherren i ett av fallen klädde in driftrummet med helsvetsad aluminiumplåt för att skydda mot EMC-strålning. KL Industri har också utfört vissa speciallösningar med de interna kabelförbanden för att minska EMC-fälten.

För KL Industri innebär de inbyggda stationerna att de måste byggas sam-man på plats. Det gäller installations-golv, hög- och lågspänningsverk och inkoppling av transformatorer. Konventionella stationer prefabriceras inom KL Industris väggar.

Mångåring samarbete

KL Industri och Tekniska Verken har ett mångårigt samarbete. Till Valla-staden har KL Industri även levererat en konventionell, prefabricerad nät-station som bidrar till stadsdelens elförsörjning.

– Personligen är detta första gången som jag samarbetar med KL Industri på det här sättet och det har fungerat väl. De har hållit vad de har lovat, bland annat leveranstider, som är viktiga när tidsramarna är så pressade som de har varit i detta projekt. Valla-staden har byggts på rekordtid, från vision till inflyttning på fem år, säger Per-Ove Lennartsson.

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?