Smidig anpassning av nätstation i Östersund

Storsjö Strand är Östersunds nya sjönära stadsdel. Utformning och miljö är hårt styrt  av detaljplanen, vilket innebär att bostäder, övrig bebyggelse men också transformatorstation ska smälta in på ett bra sätt. Här valde Jämtkraft Elnät AB att använda en större inomhus betjänad betongstation från KL Industri.

Mikael Eklund, storkundansvarig på Jämtkraft Elnät AB och Fredrik Lönnroos som är beredare, berättar att Östersunds kommun ställde höga krav på hur nätstationen skulle utformas, på färgsättning och att taket skulle vara vågformat.

– KL Industri löste anpassningen mycket smidigt. Flexibla påbyggnadsmöjligheter gjorde att vi kunde tillmötesgå kravet på takets utformning och göra detta arbete efteråt, eftersom det inte äventyrar el-säkerheten. Även kommunen är nöjd med nätstationens utformning, säger Mikael och Fredrik. De ser en stor fördel i att det är lätt att förändra och anpassa nätstationen till den miljö där den ska placeras.

Nyckelfärdiga lösningar

I den nya stadsdelen, med utsikt över Oviks fjällen och Frösön, planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhets lokaler, caféer, restauranger och kontor. Byggnationen är i full gång och de första boende flyttade in under 2017. Planeringen av etapp II är också påbörjad.

– Beroende på vilka krav som beställaren kommer att ställa kan det bli aktuellt med fler nätstationer i samma utförande från KL Industri, säger Mikael och Fredrik. Nyckel färdiga lösningar från KL Industri gör att vi i princip bara behöver förbereda och ha en stationsbädd klar när nätstationen levereras. Produkterna har hög kvalitet och företaget är duktiga på att hålla leveranstider.

– Vid Storsjö strand var ingen el framdragen i området tidigare därför var det viktigt att hålla leveranstiden för nätstationen så att vi kunde leverera den effekt som krävs i den nya stadsdelen till utsatt datum, fortsätter Mikael Eklund.

Viktiga tekniska parametrar Jämtkraft Elnät AB är ett av 18 självständiga elnätsbolag i södra Norrland som ingår i Elinorr-gruppen. Bolagen samarbetar kring strategiska utvecklingsfrågor, inköp och elnätsdrift. Vid en materialupphandling blev KL Industri AB en av tre utvalda leverantörer.

– Framför allt vägde kraven på tekniska parametrar i konceptet tungt tillsammans med övriga parametrar, säger Fredrik Lönnroos. Han framhåller att KL Industri har alla viktiga komponenter som passar in i Jämtkrafts nätstruktur.

– Vi började köpa nätstationer i större omfattning från KL Industri under 2016. Framför allt vill vi ha luftisolerade ställverk, anpassade för arbete med spänning på (AMS) och produkter som tål kyla. Gamla nätstationer ersätter vi nu med ELIT 4 från KL Industri. Våra montörer tycker att det är smidiga nätstationer att jobba med.

Fredrik ser en stor fördel i att KL Industri har en stor variation av produkter, vilket ger goda valmöjligheter att bygga nät på olika sätt.

Fakta Jämtkraft

GRUNDAT: 1889
ELHANDELSKUNDER: 260 000 (i koncernen 31/12 2016)
ELPRODUKTION: 1 143 GWh
ELNÄTETS LÄNGD: 846 mil, varav ca 500 mil är vädersäkrat.
ANSTÄLLDA I KONCERNEN: 401
ÄGARE: Östersunds kommun 98 procent samt Krokom och Åre vardera en procent.
ÖVRIGT: Producerar även fjärrvärme, vattenkraft, vindkraft och solenergi.

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?