Film

Flexibla lösningar för framtidens elförsörjning

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer. I vår moderna fabrik i Finspång är produktionen LEAN-baserad och individanpassad vilket säkerställer en hög leveranskapacitet och möjliggör att vi kan skräddarsy nätstationer efter våra kunders olika behov.

Produktionskapaciteten har ökat med hela 40 % under de senaste åren och vår produktion är idag helt självförsörjande vilket garanterar 8 veckors leveranstid för plåtstationer och 12-14 veckor för betongstationer.

Ett led i att ytterligare effektivisera produktionskapaciteten och för att säkra leveranssäkerheten är att vi genomfört en integrering av vårt affärssystem med direkt koppling till vår produktionslina där ex skanning av material ökar kontrollen över vår produktion.

Produktionen kan delas in i tre avdelningar:

  • Standardavdelning för nätstationer i plåt. Här tillverkar vi våra nätstationer ELIT samt satellit- och seriesatellitstationer.
  • En avdelning för lågvolymsproduktion i betongstationer och specialstationer. Här tillverkar vi produkter från grunden utifrån våra kunders önskemål och krav.
  • Vår egen betongfabrik och produktionshall där vi tillverkar betongfundament och betonghus från grunden samt där det sker slutmontage av våra nätstationer.

Alla våra nätstationer kan levereras helt kompletta och kännetecknas av:

  • Hög kvalitet. Vi har över 75 års erfarenhet i branschen vilket gör att vår kunskap om nätstationer är unik i Norden. Genom att vi bygger våra nätstationer ”från ax till limpa” har vi full kontroll över hela processen i produktionen, och kan garantera att produkterna håller hög kvalitet.
  • Drift- och personsäkerhet. När vi designar våra nätstationer står säkerheten i fokus. Vissa av våra medarbetare arbetar uteslutande med kvalitets- och säkerhetsfrågor, vilket gör att vi kontinuerligt uppdaterar oss om de senaste regelverken och kan designa nätstationer med mycket hög drift- och personsäkerhet.
  • Användarvänlighet. Vi erbjuder nyckelfärdiga nätstationer som är helt klara att tas i drift när de levereras. Det innebär att stationerna är ”plug-and-play” vilket bl a minskar våra kunders entreprenörskostnader vid installation. Nätstationerna är också designade så att servicetekniker och montörer ska kunna utföra sitt arbete på ett smidigt och enkelt sätt.
  • Hållbarhet. Vi arbetar ständigt med att bli mer hållbara. Tack vare att vår produktion är helt självförsörjande har vi under de senaste åren bl.a. minskat våra transportkostnader radikalt mot bakgrund av att vår produktion är helt självförsörjande. KL Industri utvecklar och anpassar sina stationer för att skapa ett lägre klimatavtryck. Det senaste i raden är anpassningen av nätstationen ELIT för den SF6-fria lastfrånskiljaren ”AirPacT” som dessutom är helt retrofit med den äldre lastfrånskiljaren SM6. Men framför allt är KL Industri en viktig aktör för att säkra infrastrukturen för det framtida hållbara Sverige. Våra nätstationer bidrar till elektrifieringen av transportsektorn och att vi levererar plåtstationer med batteriutrustning till solcellsparker. Det är ytterligare exempel på att vi bidrar till ett mer hållbart samhälle.

KL Industri är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och innehar BBC-certifiering av NordCert på betongelementtillverkning. Det innebär att vi har väl inarbetade rutiner inom både kvalitets- och miljöfrågor. Och med egen produktion och huvudkontor under samma tak i Finspång, kan vi erbjuda korta ledtider och en leveransprecision utöver det vanliga.

Vår höga tekniska kompetens i kombination med våra kunders vitt skilda behov, banar väg för att vi ständigt driver utvecklingen framåt.

KL Industri i Finspång – vi levererar flexibla lösningar för framtidens elförsörjning.