Kvalitet & Miljö

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Att arbeta med högspänning och lågspänning ställer stora krav. Det gäller såväl våra produkter, vår personal samt vår miljö. Det är något som vi har tagit till oss och vi arbetar sedan lång tid med aktiviteter inom kvalitets- och miljöområdet. Sedan mitten av 90-talet har vi varit kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001. Genom vår certifiering är också kvalitets-begreppen implementerade hos vår personal.

Våra kunder känner också en trygghet då vi har full kontroll över alla våra processer. I slutändan är det våra slutanvändare, sådana som du och jag, som ska känna trygghet. Trygghet när det handlar om produkter från KL Industri.

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM ISO 9001:2015

Kvalitetstänkandet är en grundsten i vår verksamhet. Därför valde vi att certifiera vårt kvalitetsledningssystem redan 1997. Vi är sedan 2009-03-26 certifierade enligt ISO 9001:2008. Sedan 2018-08-15 är vi certifierade till ISO 9001:2015

MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO 14001

För att minska vår verksamhets miljöbelastning har vi identifierat våra tre (3) mest betydande miljöaspekter:

  1. Transporter, vi arbetar för att minska antalet interna transporter med dieseltruckar samt antalet externa intransporter. Vi planerar även den kortaste möjliga körsträckan för våra uttransporter.
  2. Utsläpp till mark och vatten, vi har moderniserat vårt måleri samt minskat färghanteringen genom att använda färgbelagd plåt i våra produkter.
  3. Avfall, vi arbetar med att minska mängden spill i form av stålskrot vid detaljtillverkning.

”Vår verksamhet är inte anmälningspliktig och kräver inga särskilda tillstånd enligt de miljölagar som finns idag”

ACHILLES KVALIFICERINGSSYSTEM