LEAN Produktion

FLEXIBEL OCH KOSTNADSEFFEKTIV PRODUKTION

I en modern fabrik med flexibel kapacitet producerar vi våra högkvalitativa nätstationer. Fabriken är uppbyggd efter den tillverkning vi har, så den är välanpassad i alla led. Det ger bra förutsättningar för hög kvalitet, kostnadseffektiv och smidig produktion.

Vi har en LEAN baserad produktion med två typer av tillverkning. Den ena är för standardproduktion med tillverkning av nätstationer i plåt.

Här finns också en specialavdelning för lågvolymsproduktion, betongstationer och specialstationer som inte platsar i standardlinan Att KL Industri har kommit långt inom principen för LEAN produktion är en fördel för kunderna.

Till det kan vi lägga att vi har en modern och välanpassad fabrik som tillåter vår personal att arbeta med god ergonomi. KL Industri är en modern arbetsplats med stor kapacitet.

KORTA LEDTIDER

Den största delen av vårt behov av plåt gör vi själva. Till den egna plåtavdelningen har vi nyligen investerat i en stansmaskin med höglager samt automatisk laddning och utplock (Trumpf) samt en robotcell med kantpress (Trumpf). Utöver detta har vi sedan tidigare en stansmaskin med automatisk laddning och utplock (Pullmax), två stycken 120-tons hydraliska kantpressar (Ursviken) samt en 36-tons elektro-mekanisk kantpress (Trumpf).

Just plåt är en stor förbrukningsvara på KL. Årligen tillverkar man omkring 4000 plåtstationer. Vi har ännu högre kapacitet i fabriken än så och kan gå upp i både två och tre skift om det behövs.

KL industri har en effektiv materialhantering och korta ledtider från order till leverans på många av våra produkter. Vi har till stor del kanbanstyrd materialförsörjning vilket gör att interntillverkning sker via orderlös produktion, detta minskar onödig administration och kortar ledtider.

Flexibiliteten och möjligheten att enkelt öka produktionen är några av KL Industris största styrkor. Utöver det har vi en väldigt en effektiv produktion och vi får ut kostnadseffektiva produkter med hög kvalitet.