Koncernen

KL Industri AB® ingår i koncernen Møre Electric Group AS.

Koncernen bildades år 2000 genom ett avtal mellan Møre Eiendom (idag Rieve Gruppen AS) och det franska börsnoterade företaget Schneider Electric. Genom att slå samman sina respektive dotterbolag Møre Trafo AS och KL Industri AB, var en av målsättningarna med samarbetet att stärka marknadspositionen på energi-marknaden i Norden. Schneider Electrics nordiska säljorganisation är en strategisk partner för att komplettera produktsortimentet, allt för att företagen i koncernen skall framstå som den bästa möjliga total leverantören.

Genom kundorienterade marknadsstrategier, spetskompetens, hög kvalitet på det vi producerar och lokal förankring är målsättningen att vara marknadsledare på våra kärnprodukter i Norden. Lokal förankring, aktiv kundservice och rätt kvalitet på det vi producerar skall ge våra kunder mervärden.

Møre Electric Group skall igenkännas av en samarbetsorienterad företagskultur präglad av hög effektivitet i alla led och långsiktigt värdeskapande. Vi skall vara flexibla för att uppfylla våra kunders förväntningar och utveckla nya lösningar i samarbete med dem.

Både Møre Trafo och KL Industri har över lång tid funnits på den nordiska marknaden och är båda starka varumärken. Detta önskar vi att utveckla vidare. År 2015 omsatte koncernen ca 675 MSEK och hade ca 280 anställda.

Klicka här för att komma till koncernföretagens hemsidor: