Referenser

Med fokus på säkerhet och design tillverkar KL Industri nätstationer i plåt och betong som skydd för avancerad elektrisk utrustning för mellanspänningsnätet. Vi levererar våra produkter till elnätsbolag och kraftentreprenörer i Norden som efterfrågar driftsäkra installationer inom elnät och eldistribution.

Referenskunder