Produkter

Nätstationer i betong

Nätstationer i plåt

Smarta elnät, ställverk och transformatorer

KL INDUSTRI HAR LÅNG ERFARENHET AV ATT HANTERA DISTRIBUTION AV EL PÅ ETT TRYGGT OCH SÄKERT SÄTT

Vi har arbetat inom detta område i över 60 år. Idag har vi nordens modernaste produktionsanläggning för en flexibel tillverkning av nätstationer och ställverkshus.

Något vi sedan starten värnat om är vårt arbetssätt gentemot våra kunder. Där tillhör lyhördhet tillsammans med ett stort tekniskt kunnande och leveransprecision nyckelbegreppen.

KRAVEN PÅ VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER ÖKAR ALLT MER

Ständiga förbättringar är ledorden för oss. Vi investerar ständigt i ny kunskap och nya maskiner för att ligga i framkant. Idag har vi utvecklat kundanpassade och modulariserade standard-nätstationer. Detta kommer att medföra fördelar för våra kunder då våra stationer kommer att se lika ut oberoende av vilken storlek de har. De kommer också att ha samma monteringssätt. Det som skiljer stationerna åt är den inre konfigurationen.

Vår serie av modulbyggda transformatorstationer har genom sin utformning och konstruktion en inbyggd flexibilitet för att passa marknadens alla behov utan att för den skull tappa i trygghet eller säkerhet. Flexibiliteten stannar inte vid de funktionella anpassningarna. Vi har också vinnlagt oss om att få nätstationer som även exteriört är anpassningsbara på så sätt kan stationen anpassas för de mest skiftande miljöer med hjälp av olika typer av fasadbeklädnader och tak typer. De arkitektoniska kraven ökar alltmer då nätstationerna kommer närmare boendemiljö.