Betongstationer

KL Industri erbjuder ett komplett program av betongstationer, oavsett om du söker inomhusbetjänade eller utomhusbetjänade uppfyller vi dina önskemål. Våra betonghus finns i standardutförande för spänningsnivåer upp till 24 kV och klarar transformatorer upp till 2 × 1250 kVA. 

NÄTSTATIONER I BETONG UTOMHUSBETJÄNADE

I våra  utomhusbetjänade betongstationer är hög- och lågspänningsutrymmen och traforum separata. Tak, fundament samt ytter- och mellanväggar är tillverkade i prefabricerad betong medan ytterväggarna och dörrarna till hög- och lågspänningsutrymmen som standard är av slät betong.

Hög- och lågspänningsutrustning installeras enligt kunds önskemål och som standard monteras kundanpassade LSP-ställverk typ LKL för max 2500A. Dubbelställverk levereras med sektioneringsbrytare och LSP-ställverk levereras som standard förberedda för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alternativt Cewe. Lågspänningsdelen kan förses med kundanpassad utrustning och lokalkraft.

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.

Läs komplett beskrivning av våra utomhusbetjänade betongstationer här!

NÄTSTATIONER I BETONG INOMHUSBETJÄNADE

Våra inomhusbetjänade betongstationer är indelade i typ TSB med kabelkällare och installationsgolv samt typ B utan kabelkällare. Tak, fundament och ytter- och mellanväggar är tillverkade i prefabricerad betong medan ytterväggarna är som standard av slät betong. I typ TSB är det ett gemensamt ställverksrum för hög- och lågspänning  och i typ B är hög- och lågspänningsutrustning samt transformatorer placerade i gemensamt ställverksrum.

Hög- och lågspänningsutrustning installeras enligt kunds önskemål och som standard monteras kundanpassade LSP-ställverk typ LKL för max 2500A. Dubbelställverk levereras med sektioneringsbrytare och LSP-ställverk levereras som standard förberedda för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alternativt Cewe. Lågspänningsdelen kan  förses med kundanpassad utrustning och lokalkraft.

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.

Läs komplett beskrivning av våra inomhusbetjänade betongstationer här!

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?