Nätstationer i betong utomhusbetjänade

KL Industri erbjuder ett komplett program av betongstationer. Utomhusbetjänade betongstationer i standardutförande finns för spänningsnivåer upp till 24 kV och klarar transformatorer upp till 2 × 1250 kVA.

Nätstation i betong - utomhusbetjänad

TYPER OCH PLANLÖSNINGAR

I utomhusbetjänade betongstationer typ TKB, är hög- och lågspännings utrymmen och traforum separata.

BYGGNAD

Tak, fundament och ytter- och mellanväggar är tillverkade i prefabricerad betong. Ytterväggarna samt dörrar till hög- och lågspänningsutrymmen är som standard av slät betong. Ytterväggar och dörrar kan fås med olika tillval som infärgad puts, frilagd ballast eller matrisgjuten brädstruktur. Även andra matriser går att få.

Taket är bultat i transformatorrummet. Standardtak är av typ platt kuverttak med 4 graders lutning. Olika taktyper finns som tillval, t.ex. sadeltak med tegelimitation eller falsad plåt. Även andra taktyper går att få.

UTRUSTNING

Hög- och lågspänningsutrustning installeras enligt kunds önskemål. Samtliga typer av betongstationer kan bestyckas med RMU-ställverk typ unerRING®, solidRING®, RM6, XIRIA m.fl.

Som standard monteras kundanpassade LSP-ställverk typ LKL för max 2500A. Dubbelställverk (ex. 2x1600A) levereras som standard med sektioneringsbrytare. LSP-ställverk levereras som standard förberedda för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alt. Cewe. Lågspänningsdelen kan även förses med kundanpassad utrustning och lokalkraft.

På fabrik kan vi även montera in transformator som tillhandahålls av oss eller er. En betongstation från KL Industri är klar att kopplas in på elnätet vid leverans.

TESTNING OCH STANDARDER

Stationerna är tillverkade enligt IEC 62271-202. ”High-voltage switchgear and controlgear – Part 202: High voltage/low voltage prefabricated substation”.

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.

GRUNDLÄGGNING

En korrekt gjord stationsbädd är viktig för en nätstations totala livslängd. En grundläggning med god dränering är en bra förutsättning för att stationen ska få en lång livslängd utan följdproblem som orsakar driftstörningar. Se separata grundläggningsinstruktioner nedan under nedladdningsbara dokument.

STATIONSTYPER OCH FÄRGER

Samtliga stationstyper går att få i valfri färg. Ange RAL eller NCS kod vid förfrågan/beställning. Andra fasad- och taktyper går att få på förfrågan. Kontakta KL Industri för mer information.

Bilden nedan visar några färgexempel:
Utomhusbetjänad typ TKB – NCS S0500-N (Vit)

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?