Nätstationer i betong utomhusbetjänade

KL Industri erbjuder ett komplett program av betongstationer. Utomhusbetjänade betongstationer i standardutförande finns för spänningsnivåer upp till 24 kV och klarar transformatorer upp till 1250 kVA.

Nätstation i betong - utomhusbetjänad

TYPER OCH PLANLÖSNINGAR

Byggnaden är indelad i tre separata rum fördelat på högspänning, lågspänning och transformatorrum.

BYGGNAD

Tak, fundament och ytter- och mellanväggar är tillverkade i prefabricerad betong. Ytterväggarna samt dörrar till hög- och lågspänningsutrymmen är som standard av slät betong. Trafodörrar är tillverkade av aluzinkplåt. Ytterväggar och dörrar kan fås med olika tillval som infärgad puts, frilagd ballast eller matrisgjuten brädstruktur.
Även andra matriser går att få.

Taket är bultat i transformatorrummet. Standardtak är av typ platt kuverttak med 4 graders lutning. Olika taktyper finns som tillval, tillexempel sadeltak med tegelimitation eller falsad plåt.

Stationernas betongfundament ger en stabil och korrosionssäker grund som även fungerar som oljeuppsamlingskärl som klarar hela transformatorns volym av olja vid ett eventuellt läckage.

UTRUSTNING

Hög- och lågspänningsutrustning installeras enligt ert önskemål. Vi kan erbjuda en stor bredd av olika RMU-ställverk.

Som standard monteras kundanpassade LSP-ställverk typ LKL för max 2500A. Dubbelställverk (ex. 2x1600A) levereras som standard med sektioneringsbrytare. LSP-ställverk levereras som standard förberedda för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alt. Cewe. Lågspänningsdelen kan även förses med kundanpassad utrustning och lokalkraft

Stationerna är anpassade för att levereras med monterad transformator. Den är således klar att kopplas in på elnätet vid leverans.

TESTNING OCH STANDARDER

Stationerna är tillverkade enligt IEC-standard för prefabricerade nätstationer samt uppfyller kraven och rekommendationerna enligt EBR samt prefabricerade betongbyggnader enligt NORDCERT.

GRUNDLÄGGNING

En korrekt gjord stationsbädd är viktig för en nätstations totala livslängd. En grundläggning med god dränering är en bra förutsättning för att stationen ska få en lång livslängd utan följdproblem som orsakar driftstörningar.

FÄRGER

Samtliga stationstyper går att få i valfri färg. Ange RAL eller NCS kod vid förfrågan/beställning.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?