Nätstationer i plåt, ELIT

KL Industri AB tillverkar en serie nätstationer i plåt som har fått namnet ELIT. Ledorden är Modularitet och Flexibilitet. ELIT är anpassad för spänningsnivåer upp till 24 kV och klarar att bära transformatorer upp till max 1×1250 kVA alt. 2×800 kVA.

TYPER OCH PLANLÖSNINGAR

ELIT är utomhusbetjänad och finns i sex varianter/storlekar. Enkelstationer, ELIT 1-5 samt en dubbelstation, ELIT 4×2. Byggnaden är indelad i tre rum fördelat på högspänning, låg-spänning samt transformatorrum.

OBS! Under 2017 kommer ELIT 1 och 3 successivt att fasas ut. Dessa stationstyper ersätts av ELIT 2 och 4. Kontakta KL Industri AB för mer information.

BYGGNAD

Stationen är tillverkad i förlackerad plåt typ Granite HDX® (varmgalvaniserad DX51+Z275) med korrosionsklass C5. En ELIT-station känns igen på de färgade väggspeglarna, de ljusgrå hörnen, och det svarta sadeltaket. Standardfärger är Röd (RAL 3009), Grön (RAL 7009) och Grå (RAL 7011).

OBS! Under 2017 kommer ELIT nätstationer successivt att börja levereras som standard helmålade. Gråvita partier erbjuds som tillval. Kontakta KL Industri AB för mer information.

Vi bygger upp stationen på ett betongfundament som ger en stabil grund och som även fungerar som oljeuppsamlingskärl.

Grå nätstation i plåt

UTRUSTNING

Vi utrustar stationerna med hög- och lågspänningsdel efter kundens behov och önskemål. ELIT bygger på Modularitet och Flexibilitet, därför kan vi erbjuda ELIT med en stor bredd av olika HSP-frånskiljare: SM6, OM/OMB, NAL/NALF samt RMU-ställverk.

Stationen är avsedd för lågspänningsställverk av typen LKL som finns i 630A, 1600A och 2500A utförande. Skenor/ställverk levereras som standard förberedda för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alt. Cewe. Lågspänningsdelen kan även förses med kundanpassad utrustning och lokalkraft.

På fabrik kan vi även montera in transformator som tillhandahålls av oss eller kunden själv. ELIT är klar att kopplas in på elnätet vid leverans.

TESTNING OCH STANDARDER

ELIT är tillverkad och testad enligt IEC 62271-202. ”High-voltage switchgear and controlgear – Part 202: High voltage/low voltage prefabricated substation”

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.

GRUNDLÄGGNING

En korrekt gjord stationsbädd är viktig för en nätstations totala livslängd. En grundläggning med god dränering är en bra förutsättning för att stationen ska få en lång livslängd utan följdproblem som orsakar driftstörningar. Se separata grundläggningsinstruktioner nedan under nedladdningsbara dokument.


STANDARDFÄRGER

Andra fasadtyper samt andra färger till väggar och tak kan fås på begäran.
Kontakta KL Industri för mer information.

RAL 3009
NCS S5030-Y80R

Nätstation Elit röd

RAL 7009
NCS S6005-G50Y

Nätstation Elit grön

RAL 7011
NCS S7005-B20G

Nätstation Elit grå

Som tillval kan gråvita partier erbjudas: NCS S3502-Y – RAL 7038

 

 

Nätstation ELIT rödvit

 

Nätstation Elit grönvit

 

Nätstation Elit gråvit