Nätstationer i plåt inomhusbetjänade

KL Industri erbjuder ett program av inomhusbetjänade plåtstationer med installationsgolv/kabelkällare i standardutförande finns för spänningsnivåer upp till 24 kV och klarar transformatorer upp till 1250 kVA.

Nätstationer i plåt - inomhusbetjänade

TYPER OCH PLANLÖSNINGAR

Inomhusbetjänade plåtstationer är indelade i tre olika typer:

  • Inomhusbetjänade typ Transformatorstation med längden 4.7 m, 7.1 m eller 9.4 m med isolerat ställverksrum.
  • Inomhusbetjänade typ Teknikhus med längden 4.7 m, 7.1 m eller 9.4 m med isolerat ställverksrum.
  • Inomhusbetjänad Transformatorstation med oisolerat ställverksrum.

I inomhusbetjänade plåtstationer typ Transformatorstation, är det ett gemensamt ställverksrum för hög- och lågspänning samt separat/separata rum för transformatorerna. För inomhusbetjänade plåtstationer typ Teknikhus så består hela byggnaden av ett stort isolerat ställverksrum som kan delas av med mellanväggar vid behov.

BYGGNAD

Alla byggnader vilar på ett fundament av betong. Integrerat i betongfundamentet med kabelgrav för transformatorstationerna finns ett oljeuppsamlingskärl. Kärlets volym klarar 100% av totala oljevolymen/vikten på hermetiskt slutna transformatorer. Tack vare betongkonstruktionen föreligger ingen risk för läckage av olja eller inträngande av vatten. Fundamentet är anpassat för montage av transformator på fabrik.

Byggnadsstommen består av ett ramverk tillverkat i aluzink. Ramverket ger en mycket stabil, tålig och smidig konstruktion. Ramverket är som standard målat i gråvit nyans. Fasaden är tillverkad i korrosionssäker aluzinkplåt med våra standardfärger i grönt eller rött.

Den isolerade delen dvs ställverks- eller teknikrummet har som standard 50 mm tjock isolering med en vitmålad plywood-skiva som insida. Som tillval finns 100 mm isolering.

Fundamentet är tillverkat i betong och är anpassat för montage av transformator på fabrik. Fundamentet ger en stabil grund för byggnaden och minimerar risken för oljeläckage.

TESTNING OCH STANDARDER

Stationerna är tillverkade enligt IEC 62271-202. ”High-voltage switchgear and controlgear – Part 202: High voltage/low voltage prefabricated substation”

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.

GRUNDLÄGGNING

En korrekt gjord stationsbädd är viktig för en nätstations/teknikhus totala livslängd. En grundläggning med god dränering är en bra förutsättning för att stationen ska få en lång livslängd utan följdproblem som orsakar driftstörningar. Se separata grundläggningsinstruktioner nedan under nedladdningsbara dokument.

STANDARDFÄRGER

Andra fasadtyper samt andra färger till väggar och tak kan fås på begäran. Kontakta KL Industri för mer information.

RAL 3009

RAL 7009

RAL 7011

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?