Nätstationer i plåt utomhusbetjänade

KL Industri AB tillverkar en serie nätstationer i plåt som har fått namnet ELIT. Ledorden är Modularitet och Flexibilitet. ELIT är anpassad för spänningsnivåer upp till 24 kV och klarar transformatorer upp till 1250 kVA.

TYPER OCH PLANLÖSNINGAR

ELIT är utomhusbetjänad och finns i olika varianter och storlekar för både enkel och dubbel transformator. Byggnaden är indelad i tre separata rum fördelat på högspänning, lågspänning och transformatorrum.


BYGGNAD

Nätstation ELIT har väggar, dörrar och tak som är tillverkade i förlackerad plåt typ Granite HDX® (varmgalvaniserad DX51+Z275) med korrosionsklass C5.
Stationernas betongfundament ger en stabil och korrosionssäker grund som även fungerar som oljeuppsamlingskärl som klarar hela transformatorns volym av olja vid ett eventuellt läckage.

UTRUSTNING

Vi utrustar stationerna med hög- och lågspänningsdel utefter ert behov och önskemål. ELIT bygger på Modularitet och Flexibilitet, därför kan vi erbjuda ELIT med en stor bredd av olika HSP-frånskiljare och RMU-ställverk.

Stationen är avsedd för lågspänningsställverk av typen LKL som finns i 630A, 1600A och 2500A utförande. Skenor/ställverk levereras som standard förberedda för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alt. Cewe. Lågspänningsdelen kan även förses med kundanpassad utrustning och lokalkraft.

Stationerna är anpassade för att levereras med monterad transformator. Stationen är således klar att kopplas in på elnätet vid leverans.

TESTNING OCH STANDARDER

Stationerna är tillverkade och testade enligt IEC-standard för prefabricerade nätstationer samt uppfyller kraven och rekommendationerna enligt EBR.

Stationerna uppfyller krav och rekommendationer enl. EBR samt prefabricerade betongfundament enligt NORDCERT.

GRUNDLÄGGNING

En korrekt gjord stationsbädd är viktig för en nätstations totala livslängd. En grundläggning med god dränering är en bra förutsättning för att stationen ska få en lång livslängd utan följdproblem som orsakar driftstörningar. Se separata grundläggningsinstruktioner nedan under nedladdningsbara dokument.

FÄRGER

Standardfärger är:
Röd (NCS S6030-Y80R)
Grön (NCS S6005-G50Y)
Grå (NCS S7005-B20G)
Taket är som standard i svart (NCS S9000-N)

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?