Satellit- och Seriesatelliter

KL Industri AB tillverkar satellitstationer (S2) och seriesatellitstationer (SS2) i plåt. Stationerna är anpassade för spänningsnivåer upp till 24 kV. Stationerna klarar att bära transformatorer upp till max 200 kVA.

TMS - SS212/SS224

TMS – SS212/SS224 är en seriesatellitstation för max 200kVA:s transformator. Transformatorn ska skyddas av säkring och ska kunna manövreras utan att ledningssektionen görs spänningslös. Stationen finns i två olika storlekar, TMS 1 och TMS 2, och kan bestyckas med olika typer av hög- och lågspänningslösningar.

SS212-SS224

BYGGNAD

Stationens ytterskal är tillverkat av prelackad aluzinkplåt för bästa rostskydd. Grundvalen för färger är Röd, Grön, Grå, men kan även beställas med specialfärg. Taklutningen är 14° för att eliminera vattensamlingar samt att förhindra att inre kondens kan skada apparater och utrustning.

Fundamentet består av betong som ger stationen en stabil grund att stå på. Fundamentet har fyra ingjutna lyftöglor för att underlätta lyft och är konstruerat för att rymma 100% av transformatorns oljevolym, samt att inget vatten kan tränga in.

Stationen är utförd med tvåpunktsstängning och låses med hänglås bakom väderskyddande skyddslucka. Frontplåtarna är demonterbara för att underlätta införande av låg/högspänningskablar. Stationen har frontplåt på lågspänningssidan som är försedd med reservkraftsintag för att underlätta tillfällig service och är låsbar på insidan.

Transformatordörrarna öppnas från insidan av lågspänningssidan via två byglar. Vid inmontering av transformator kan det göras via dörröppningarna på långsidorna, eller efter att man demonterat taket med sex M8 bultar i gavlarna.

Testning och standarder

TMS – SS212/SS224 är tillverkad efter Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS(SS436 40 00). Den följer standarden IEC 62271-202 som är den standard som är huvudstandard för prefabricerade nätstationer.

Stationen följer även EBR som talar om vilka arbetsmetoder som ska användas vid stationens nyttjande.

TMS – SS212 är provad med 14kA 1s och  TMS – SS224 är provad med 12kA 1s.

Stationen är klassificerad till IAC-AB och till KL15, vilket betyder att stationens ventilation klarar av att ventilera bort föreskriven maximal värme som alstras från transformatorn.

Den är försedd med varningsskyltar enligt SS-EN 62271-202 samt varselmärkning enligt ELSÄK-FS och SS 421 01 01.

Stationen har en kapslingsklass på IP23D.

MÄRKSTRÖM

Stationens samlingsskenor och apparater har en märkström på 400A. Transformatorutrymmet rymmer max 200kVA:s transformator. Lågspänningssidan kan bestyckas med på marknaden förekommande samlingsskenor för max 400A.

Jordning av stationen är utförd enligt SS-EN 62271-202 och jordning av respektive fack utföres med kontaktdon.

Grundläggning

Grundläggning för stationen ska utföras enligt EBR:s A500.

STANDARDMODELLER TMS 1
TMS 1-SS212-EFEnkel frånskiljare i serie med säkring, samt kopparlaskar.
TMS 1-SS212-EFREnkel frånskiljare i serie med säkring, samt rörlaskar.
TMS 1-SS212-SSäkringar, samt kopparlaskar.
TMS 1-SS212-SRSäkringar, samt rörlaskar.
TMS 1-SS224-SFKopparflaggor för stum inmatning utan säkringar.
TMS 1-SS212-OLastfrånskiljare i serie med säkring samt koppar- el. rörlaskar.
STANDARDMODELLER TMS 2
TMS 2-SS224-EFEnkel frånskiljare i serie med säkring, samt kopparlaskar.
TMS 2-SS224-EFREnkel frånskiljare i serie med säkring, samt rörlaskar.
TMS 2-SS224-SSäkringar, samt kopparlaskar.
TMS 2-SS224-SRSäkringar, samt rörlaskar.
TMS 2-SS224-OLastfrånskiljare i serie med säkring samt koppar- el. rörlaskar.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?