Satellit- och Seriesatelliter

KL Industri AB tillverkar satellitstationer (S2) och seriesatellitstationer (SS2) i plåt. Stationerna är anpassade för spänningsnivåer upp till 24 kV. Stationerna klarar att bära transformatorer upp till max 315 kVA (TMS & SSM endast 200 kVA).

TMS - SS212/SS224

TMS – SS212/SS224 är en seriesatellitstation för max 200kVA:s transformator. Transformatorn ska skyddas av säkring och ska kunna manövreras utan att ledningssektionen görs spänningslös. Stationen finns i två olika storlekar, TMS 1 och TMS 2, och kan bestyckas med olika typer av hög- och lågspänningslösningar.

SS212-SS224

BYGGNAD

Stationens ytterskal är tillverkat av prelackad aluzinkplåt för bästa rostskydd. Grundvalen för färger är Röd, Grön, Grå, men kan även beställas med specialfärg. Taklutningen är 14° för att eliminera vattensamlingar samt att förhindra att inre kondens kan skada apparater och utrustning.

Fundamentet består av betong som ger stationen en stabil grund att stå på. Fundamentet har fyra ingjutna lyftöglor för att underlätta lyft och är konstruerat för att rymma 100% av transformatorns oljevolym, samt att inget vatten kan tränga in.

Stationen är utförd med tvåpunktsstängning och låses med hänglås bakom väderskyddande skyddslucka. Frontplåtarna är demonterbara för att underlätta införande av låg/högspänningskablar. Stationen har frontplåt på lågspänningssidan som är försedd med reservkraftsintag för att underlätta tillfällig service och är låsbar på insidan.

Transformatordörrarna öppnas från insidan av lågspänningssidan via två byglar. Vid inmontering av transformator kan det göras via dörröppningarna på långsidorna, eller efter att man demonterat taket med sex M8 bultar i gavlarna.

Testning och standarder

TMS – SS212/SS224 är tillverkad efter Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS(SS436 40 00). Den följer standarden IEC 62271-202 som är den standard som är huvudstandard för prefabricerade nätstationer.

Stationen följer även EBR som talar om vilka arbetsmetoder som ska användas vid stationens nyttjande.

TMS – SS212 är provad med 14kA 1s och  TMS – SS224 är provad med 12kA 1s.

Stationen är klassificerad till IAC-AB och till KL15, vilket betyder att stationens ventilation klarar av att ventilera bort föreskriven maximal värme som alstras från transformatorn.

Den är försedd med varningsskyltar enligt SS-EN 62271-202 samt varselmärkning enligt ELSÄK-FS och SS 421 01 01.

Stationen har en kapslingsklass på IP23D.

MÄRKSTRÖM

Stationens samlingsskenor och apparater har en märkström på 400A. Transformatorutrymmet rymmer max 200kVA:s transformator. Lågspänningssidan kan bestyckas med på marknaden förekommande samlingsskenor för max 400A.

Jordning av stationen är utförd enligt SS-EN 62271-202 och jordning av respektive fack utföres med kontaktdon.

Grundläggning

Grundläggning för stationen ska utföras enligt EBR:s A500.

STANDARDMODELLER TMS 1
TMS 1-SS212-EFEnkel frånskiljare i serie med säkring, samt kopparlaskar.
TMS 1-SS212-EFREnkel frånskiljare i serie med säkring, samt rörlaskar.
TMS 1-SS212-SSäkringar, samt kopparlaskar.
TMS 1-SS212-SRSäkringar, samt rörlaskar.
TMS 1-SS224-SFKopparflaggor för stum inmatning utan säkringar.
TMS 1-SS212-OLastfrånskiljare i serie med säkring samt koppar- el. rörlaskar.
STANDARDMODELLER TMS 2
TMS 2-SS224-EFEnkel frånskiljare i serie med säkring, samt kopparlaskar.
TMS 2-SS224-EFREnkel frånskiljare i serie med säkring, samt rörlaskar.
TMS 2-SS224-SSäkringar, samt kopparlaskar.
TMS 2-SS224-SRSäkringar, samt rörlaskar.
TMS 2-SS224-OLastfrånskiljare i serie med säkring samt koppar- el. rörlaskar.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

S2-3 och SS2-3

BYGGNAD

Satellit- och seriesatellit som är utomhusbetjänade är tillverkade i förlackerad plåt typ Granite® HDX (varmgalvaniserad DX51+Z275) med korrosionsklass C5. Standardfärger är Röd (RAL 3009), Grön (RAL7009) och Grå (RAL 7011). Taket är som standard i svart kulör. Vi bygger upp stationen på ett betongfundament som ger en stabil grund och som även fungerar som oljeuppsamlingskärl.

OBS! Från och med 2018 kommer satellit och seriesatellit att levereras som standard helmålade. Gråvita partier erbjuds som tillval. Kontakta KL Industri AB för mer information.

SATELLITSTATION (S2-3)

Stationen saknar högspänningsställverk. Den är ansluten till en moderstation eller luftledning där frånskiljare/högeffektsäkring eller enbart högspänningssäkring (luftledning) är placerad som skydd för stationen eller den matande kabeln. Vid större satellitstationer (S5-8) hänvisar vi till Nätstation ELIT.

SERIESATELLITSTATION (SS2-3)

Transformatorn skyddas av säkring. Säkringen ska kunna manövreras utan att ledningssektionen görs spänningslös. Frånskiljning görs med lastfrånskiljare alternativt enkel frånskiljare. Inkommande- och utgående kablar ansluts stumt. Kopplingsstycke ska finnas mellan samlingsskena och kabel. Kopplingsstycke kan vara skenstycke eller rörlask.

KOMPAKT ELIT – TRANSFORMATOR MED INBYGGDA SÄKRINGAR

En seriesatellitmodul (SSM) med transformator som har inbyggda högspänningssäkringar i transformatorkärlet. Beröringsskyddade plug-in anslutningar för in- och utgående HSP-kabel. Finns i storlekarna 50, 100 och 200 kVA och för 12 och 24 kV. Petersenspole 10A/15A för 100 kVA transformator finns som tillval. Kompakt ELIT (SSM) är en underhållsfri lösning för landsbygdsnät.

LÅGSPÄNNING

Till samtliga stationer levereras en LSP-skena för Max 630A, som standard förberedd för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alt. Cewe. Lågspänningsdelen kan även förses med kundanpassad utrustning och lokalkraft.

TESTNING OCH STANDARDER

Stationerna är tillverkade och testade enligt IEC 62271-202. ”High-voltage switchgear and controlgear – Part 202: High voltage/low voltage prefabricated substation”.

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08. Prefabricerade betongfundament enligt NORDCERT.

GRUNDLÄGGNING

En korrekt gjord stationsbädd är viktig för en nätstations totala livslängd. En grundläggning med god dränering är en bra förutsättning för att stationen ska få en lång livslängd utan följdproblem som orsakar driftstörningar. Se separata grundläggningsinstruktioner nedan under nedladdningsbara dokument.

STANDARDFÄRGER

Andra fasadtyper samt andra färger till väggar och tak kan fås på begäran. Kontakta KL Industri för mer information.

RAL 3009
NCS S6030-Y80R

RAL 7009
NCS S6005-G50Y

RAL 7011
NCS S7005-B20G

Som tillval kan gråvita partier erbjudas: NCS S3502-Y – RAL 7038

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?