Satellit- och Seriesatelliter

KL Industri AB tillverkar satellitstationer (S2) och seriesatellitstationer (SS2) i plåt. Dessa stationstyper har fått namnet SatELIT. Stationerna är anpassade för spänningsnivåer upp till 24 kV. Vid 24 kV utförande är typ SS2 byggd i nätstation typ ELIT (se byggnadsritning). Stationerna klarar att bära transformatorer upp till max 315 kVA (SSM endast 200 kVA).

BYGGNAD

Satellit- och seriesatellit som är utomhusbetjänade är tillverkade i förlackerad plåt typ Granite® HDX (varmgalvaniserad DX51+Z275) med korrosionsklass C5. Standardfärger är Röd (RAL 3009), Grön (RAL7009) och Grå (RAL 7011). Taket är som standard i svart kulör. Vi bygger upp stationen på ett betongfundament som ger en stabil grund och som även fungerar som oljeuppsamlingskärl.

OBS! Från och med 2018 kommer satellit och seriesatellit att levereras som standard helmålade. Gråvita partier erbjuds som tillval. Kontakta KL Industri AB för mer information.

SATELLITSTATION (S2-3)

Stationen saknar högspänningsställverk. Den är ansluten till en moderstation eller luftledning där frånskiljare/högeffektsäkring eller enbart högspänningssäkring (luftledning) är placerad som skydd för stationen eller den matande kabeln. Vid större satellitstationer (S5-8) hänvisar vi till Nätstation ELIT.

SERIESATELLITSTATION (SS2-3)

Transformatorn skyddas av säkring. Säkringen ska kunna manövreras utan att ledningssektionen görs spänningslös. Frånskiljning görs med lastfrånskiljare alternativt enkel frånskiljare. Inkommande- och utgående kablar ansluts stumt. Kopplingsstycke ska finnas mellan samlingsskena och kabel. Kopplingsstycke kan vara skenstycke eller rörlask.

KOMPAKT ELIT – TRANSFORMATOR MED INBYGGDA SÄKRINGAR

En seriesatellitmodul (SSM) med transformator som har inbyggda högspänningssäkringar i transformatorkärlet. Beröringsskyddade plug-in anslutningar för in- och utgående HSP-kabel. Finns i storlekarna 50, 100 och 200 kVA och för 12 och 24 kV. Petersenspole 10A/15A för 100 kVA transformator finns som tillval. Kompakt ELIT (SSM) är en underhållsfri lösning för landsbygdsnät.

LÅGSPÄNNING

Till samtliga stationer levereras en LSP-skena för Max 630A, som standard förberedd för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alt. Cewe. Lågspänningsdelen kan även förses med kundanpassad utrustning och lokalkraft.

TESTNING OCH STANDARDER

Stationerna är tillverkade och testade enligt IEC 62271-202. ”High-voltage switchgear and controlgear – Part 202: High voltage/low voltage prefabricated substation”.

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08. Prefabricerade betongfundament enligt NORDCERT.

GRUNDLÄGGNING

En korrekt gjord stationsbädd är viktig för en nätstations totala livslängd. En grundläggning med god dränering är en bra förutsättning för att stationen ska få en lång livslängd utan följdproblem som orsakar driftstörningar. Se separata grundläggningsinstruktioner nedan under nedladdningsbara dokument.

STANDARDFÄRGER

Andra fasadtyper samt andra färger till väggar och tak kan fås på begäran. Kontakta KL Industri för mer information.

RAL 3009
NCS S6030-Y80R

RAL 7009
NCS S6005-G50Y

RAL 7011
NCS S7005-B20G

Som tillval kan gråvita partier erbjudas: NCS S3502-Y – RAL 7038

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?