Förnybar Energi

VÅR STYRKA INOM VINDKRAFT OCH SOLENERGI

KL Industri är idag en komplett leverantör av transformatorstationer, fördelningsstationer och teknikhus anpassade för vindkraft- och solenergianläggningar.

Vår leverans inkluderar kundanpassade och nyckelfärdiga lösningar upp till 36 kV.
Vi levererar hus tillverkade i plåt, betong eller sandwichmaterial, utomhus- eller inomhusbetjänade.

Ställverk, reläskydd, transformatorer, kontroll-, övervaknings- och mätutrustningar m.m. finns samlat inom koncernen Møre Electric Group.

 

 

DCF 1.0