Våra produkter

NÄTSTATIONER I PLÅT

NÄTSTATIONER I BETONG

TRANSFORMATORER

Vårt Produktsortiment

NY PRODUKTIONSHALL INVIGD!

Tisdagen den 18:e juni invigdes den 2 335 m2 stora produktionshallen efter drygt 12 månaders byggtid.

SMARTA ELNÄT

Från traditionella till smarta elnät

Dagens elsystem präglas av en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraftproduktionen från dessa centrala stora kraftverk transporteras via allt lägre spänningsnivåer via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där efterfrågan hos slutanvändarna finns.

Trygghet genom certifiering

Genom vår certifiering är också kvalitetsbegreppen implementerade hos vår personal.

Våra kunder känner också en trygghet då vi har full kontroll över alla våra processer. I slutändan är det våra slutanvändare, sådana som du och jag, som ska känna trygghet. Trygghet när det handlar om produkter från KL Industri.

Nyheter

Varmt välkommen Martin Björcke!

Vi är glada att hälsa vår nya säljare Martin Björcke varmt välkommen till KL Industri-gänget! Han ansvarar för försäljningen...

Gävle satsar på elbussar

Vi är tacksamma att åter få förtroendet att hjälpa vår kund Gävle Energi. Denna gång med en nätstation för...

Smartare elnät med Jimmies lösning

Vi på KL Industri vill lyfta vår kund Jimmie Dyrberg på Vimmerby Energi & Miljö som utvecklar och bygger...