Våra produkter

NÄTSTATIONER I PLÅT

NÄTSTATIONER I BETONG

TRANSFORMATORER

Vårt Produktsortiment

Nyheter

Teknikföretag vann stororder och siktar mot en miljard

KL Industri har vunnit en stororder på en ny marknad och siktar mot nytt omsättningsrekord 2024. "Vi vill nå...

Snabb lösning för ställverksbyte i vindkraftspark med KL Industris unerRING!

När det uppstod ett akut behov för One Nordic att byta ut ett mellanspänningsställverk till en vindkraftspark som orsakade...

Digital förbättring av instruktioner

Hos oss på KL Industri AB så anser vi att det är viktigt att tillsammans kunna bidra till att...

SMARTA ELNÄT

Från traditionella till smarta elnät

Dagens elsystem präglas av en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraftproduktionen från dessa centrala stora kraftverk transporteras via allt lägre spänningsnivåer via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där efterfrågan hos slutanvändarna finns.

Trygghet genom certifiering

Genom vår certifiering är också kvalitetsbegreppen implementerade hos vår personal.

Våra kunder känner också en trygghet då vi har full kontroll över alla våra processer. I slutändan är det våra slutanvändare, sådana som du och jag, som ska känna trygghet. Trygghet när det handlar om produkter från KL Industri.