Våra produkter

NÄTSTATIONER I PLÅT

NÄTSTATIONER I BETONG

TRANSFORMATORER

Vårt Produktsortiment

Nyheter

Var med och forma framtidens energimarknad

Finsktalande Teknisk Support till KL Industri! Vill du spela en central roll i elektrifieringen av samhället och bidra till...

Projekt Kylarevägen – leverans: Resan för betongstationen TSB3E till en station för laddning av lastbilar.

KL Industris förmåga att vara flexibla och anpassa sig efter kundens behov är en av företagets främsta styrkor. Våra...

Projekt Kylarevägen – montering och inspektion: Nästa steg i skapandet av en laddstation för lastbilar

KL Industris förmåga att vara flexibla och anpassa sig efter kundens behov är en av företagets främsta styrkor. Våra...

SMARTA ELNÄT

Från traditionella till smarta elnät

Dagens elsystem präglas av en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraftproduktionen från dessa centrala stora kraftverk transporteras via allt lägre spänningsnivåer via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där efterfrågan hos slutanvändarna finns.

Trygghet genom certifiering

Genom vår certifiering är också kvalitetsbegreppen implementerade hos vår personal.

Våra kunder känner också en trygghet då vi har full kontroll över alla våra processer. I slutändan är det våra slutanvändare, sådana som du och jag, som ska känna trygghet. Trygghet när det handlar om produkter från KL Industri.