Våra produkter

NÄTSTATIONER I PLÅT

NÄTSTATIONER I BETONG

TRANSFORMATORER

Vårt Produktsortiment

SMARTA ELNÄT

Från traditionella till smarta elnät

Dagens elsystem präglas av en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraftproduktionen från dessa centrala stora kraftverk transporteras via allt lägre spänningsnivåer via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där efterfrågan hos slutanvändarna finns.

Trygghet genom certifiering

Genom vår certifiering är också kvalitetsbegreppen implementerade hos vår personal.

Våra kunder känner också en trygghet då vi har full kontroll över alla våra processer. I slutändan är det våra slutanvändare, sådana som du och jag, som ska känna trygghet. Trygghet när det handlar om produkter från KL Industri.

Nyheter

Här är företagets jättesatsning

KL Industri är inne i en expansiv fas med en stor omorganisation och ett nybygge på 2 000 kvadratmeter....

KL Industri ställer ut på EBR Metod- och maskindagar 2018

KL Industri ställer ut på EBR Metod- och maskindagar 2018. I lugn takt får du under två dagar ta...

KL Industri ställer ut på EBR beredarträff 6-7 December 2017

KL Industri ställer ut på EBR beredarträff 6-7 December 2017. KL Industri representeras av sina två säljare Lars Hjelmberg...