Våra produkter

NÄTSTATIONER I PLÅT

NÄTSTATIONER I BETONG

TRANSFORMATORER

Vårt Produktsortiment

NY PRODUKTIONSHALL INVIGD!

Tisdagen den 18:e juni invigdes den 2 335 m2 stora produktionshallen efter drygt 12 månaders byggtid.

SMARTA ELNÄT

Från traditionella till smarta elnät

Dagens elsystem präglas av en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraftproduktionen från dessa centrala stora kraftverk transporteras via allt lägre spänningsnivåer via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där efterfrågan hos slutanvändarna finns.

Trygghet genom certifiering

Genom vår certifiering är också kvalitetsbegreppen implementerade hos vår personal.

Våra kunder känner också en trygghet då vi har full kontroll över alla våra processer. I slutändan är det våra slutanvändare, sådana som du och jag, som ska känna trygghet. Trygghet när det handlar om produkter från KL Industri.

Nyheter

”Händelserikt år med många positiva överraskningar”

KL Industris VD Tino Gournambassis ser tillbaka på ett exceptionellt händelserikt 2019. – Vi har sjösatt vår största investering...

Enklare att beställa med webbaserade orderportalen

Sedan två år tillbaka erbjuder KL Industri sina kunder en webbaserad orderportal. Den är ett svar på storkunden Vattenfalls...

Helheten gör KL Industri unik i Norden och Baltikum

  För att möta kraven på kundunika lösningar är vår satsning på egen betonghustillverkning något som sätter KL Industri...