Nätstationer

KL Industri erbjuder ett komplett program av nätstationer, oavsett om du söker betongstationer eller plåtstationer och inomhusbetjänade eller utomhusbetjänade uppfyller vi dina önskemål. Våra nätstationer finns i standardutförande för spänningsnivåer upp till 24 kV och klarar transformatorer upp till 2 × 1250 kVA. Våra utomhusbetjänade nätstationer i plåt kan även bära transformatorer upp till 2 × 800 kVA

NÄTSTATIONER I BETONG UTOMHUSBETJÄNADE

I våra  utomhusbetjänade betongstationer är hög- och lågspännings utrymmen och traforum separata. Tak, fundament samt ytter- och mellanväggar är tillverkade i prefabricerad betong medan ytterväggarna och dörrarna till hög- och lågspänningsutrymmen som standard är av slät betong.

Hög- och lågspänningsutrustning installeras enligt kunds önskemål och som standard monteras kundanpassade LSP-ställverk typ LKL för max 2500A. Dubbelställverk levereras med sektioneringsbrytare och LSP-ställverk levereras som standard förberedda för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alternativt Cewe. Lågspänningsdelen kan  förses med kundanpassad utrustning och lokalkraft.

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.

Läs komplett beskrivning av våra utomhusbetjänade betongstationer här!

NÄTSTATIONER I BETONG INOMHUSBETJÄNADE

Våra inomhusbetjänade betongstationer är indelade i typ TSB med kabelkällare och installationsgolv samt typ B utan kabelkällare. Tak, fundament och ytter- och mellanväggar är tillverkade i prefabricerad betong medan ytterväggarna är som standard av slät betong. I typ TSB är det ett gemensamt ställverksrum för hög- och lågspänning  och i typ B är hög- och lågspänningsutrustning samt transformatorer placerade i gemensamt ställverksrum.

Hög- och lågspänningsutrustning installeras enligt kunds önskemål och som standard monteras kundanpassade LSP-ställverk typ LKL för max 2500A. Dubbelställverk levereras med sektioneringsbrytare och LSP-ställverk levereras som standard förberedda för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alternativt Cewe. Lågspänningsdelen kan  förses med kundanpassad utrustning och lokalkraft.

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.

Läs komplett beskrivning av våra inomhusbetjänade betongstationer här!

ALLMÄNT OM NÄTSTATIONER I BETONG

En korrekt producerad stationsbädd är mycket viktig för en nätstations totala livslängd. En grundläggning med god dränering är en förutsättning för att stationen ska få en lång livslängd utan följdproblem som kan orsaka driftstörningar.

Standardtak på våra betongstationer är av typ platt kuverttak med 4 graders lutning. Som tillägg går det att få andra taktyper som exempelvis sadeltak med tegelimitation eller falsad plåt. Kontakta oss för mer information.

Samtliga typer av betongstationer går att få i valfri färg. Ytterväggar och dörrar kan dessutom fås med olika tillval som infärgad puts, frilagd ballast eller matrisgjuten brädstruktur. Även andra matriser går att få.

På fabrik kan vi även montera in transformator som tillhandahålls av oss eller dig som kund. En betongstation från KL Industri är klar att kopplas in på elnätet vid leverans.

NÄTSTATIONER I PLÅT UTOMHUSBETJÄNADE

ELIT är våra utomhusbetjänade plåtstationer och finns i sex varianter/storlekar. Enkelstationer, ELIT 2, 4 och 5 samt en dubbelstation, ELIT 4×2. Byggnaden är indelad i tre rum fördelat på högspänning, låg-spänning samt transformatorrum.

Nätstation ELIT har väggar, dörrar och tak som är tillverkade i förlackerad plåt typ Granite HDX®  med korrosionsklass C5.  Vi bygger upp stationen på ett betongfundament som ger en stabil grund och som även fungerar som oljeuppsamlingskärl.

Vi utrustar stationerna med hög- och lågspänningsdel efter kundens behov och önskemål. Plåtstationerna är avsedda för lågspänningsställverk av typen LKL som finns i 630A-, 1600A- och 2500A-utförande.

ELIT är tillverkad och testad enligt IEC 62271-202. ”High-voltage switchgear and controlgear – Part 202: High voltage/low voltage prefabricated substation” och direkt på fabrik kan vi montera våra eller kundens egna  transformatorer. ELIT är färdig att kopplas in på elnätet direkt vid leverans.

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.

Läs komplett beskrivning av våra utomhusbetjänade plåtstationer här!

NÄTSTATIONER I PLÅT INOMHUSBETJÄNADE

Våra inomhusbetjänade plåtstationer är indelade i typ Transformatorstation med längd 4.7 m, 7.1 m eller 9.4 m med isolerat ställverksrum, typ Teknikhus med längd 4.7 m, 7.1 m eller 9.4 m med isolerat ställverksrum samt Transformatorstation med oisolerat ställverksrum.

För nätstationerna av typen Transformatorstation är det gemensamma ställverksrum för hög- och lågspänning samt separata rum för transformatorerna. För nätstationerna av typen Teknikhus består hela byggnaden av ett stort rum som kan delas av efter behov.

Byggnadsstommen består av ett ramverk tillverkat i aluzink och fasaden är tillverkad i korrosionssäker aluzinkplåt. Den ställverks- och teknikrummet har som standard 50 mm tjock isolering med en vitmålad plywoodskiva som insida. Fundamentet är tillverkat i betong och är anpassat för montage av transformator på fabrik.

Stationerna är tillverkade enligt IEC 62271-202. ”High-voltage switchgear and controlgear – Part 202: High voltage/low voltage prefabricated substation”.

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.

Läs komplett beskrivning av våra inomhusbetjänade plåtstationer här!

ALLMÄNT OM NÄTSTATIONER I PLÅT

En korrekt producerad stationsbädd är mycket viktig för en nätstations totala livslängd. En grundläggning med god dränering är en förutsättning för att stationen ska få en lång livslängd utan följdproblem som kan orsaka driftstörningar.

Våra nätstationer i plåt levereras som standard med vissa fasadtyper och färger till väggar och tak. Önskas avvikande fasadtyper eller färger ber vi dig att kontakta KL Industri för mer information.

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?