Transformatorer

Transformator 800 kVA, 11/0,42 kV

SKANDINAVIENS STÖRSTA PRODUCENT AV DISTRIBUTIONSTRANSFORMATORER

Møre bildades 1951 av Oddvar Rieve Kristiansen under namnet A/S Møre Transformatorfabrikk.

Møre Trafo AS ingår i koncernen Møre Electric Group och ligger i Sykkylven i Møre och Romsdal fylke. Företaget har en stark position som leverantör av mellanspännings-produkter till elnätsbolagen i de nordiska länderna. Kärnprodukterna är distributions-transformatorer och nätstationer.

Møre Trafo är i dag marknadsledare på distributionstransformatorer i Norge och har också en hög marknadsandel på nätstationer. Schneider Electric är en strategisk samarbets-partner och genom detta samarbete framstår Møre Trafo som en komplett leverantör av mellanspänningsprodukter till det elektriska distributionsnätet.

Møre Trafo AS är det näst största företaget i industrikommunen Sykkylven och omsatte ca 320 miljoner NOK år 2015.

Produktutbud

STANDARD TRANSFORMATORER

Oljetransformatorer 50Hz som produceras i enlighet medl IEC60076-1, EN och EBR samt ”EU 548 – Ecodesign Transformers”

Møre Trafo tillverkar som standard transformatorer för systemspänningarna 24kV, 12kV och 1kV. På förfrågan också 36kV. Oljetransformatorer har de lägsta förlusterna, den lägsta ljudnivån och den högsta driftsäkerheten.

Vid införandet av EU direktiv no. 548/2014 från 1 Juli 2015, kommer oljetransformatorena att stärka sin position vid förnyelse av distributionsnätet. Nya Europanormen EN 50588-1 lägger i första hand mest vikt på låga tomgångsförluster. Tomgångsförluster mäts vid märkspänning och belastningsförluster mäts och refereras till märkström.

TRANSFORMATOR MED P-SPOLE

Transformator med inbyggd jordslutningsreaktor 

  • Lokal, decentraliserad spoljordning
  • Enfas reaktor i HS – N-punkt
  • Transformator ZNzn0 eller ZNyn11+(d)
  • Lokala fasta spolar 10A eller 15A IL
  • Som tillägg till central reglerbar P-spole

TRANSFORMATORER MED FR3-OLJA

Tänk miljö- och brandsäkerhet. FR3-olja är en brandhämmande isolations- och kylolja baserad på naturliga estrar. Specialdesignad för användning i distributionstransformatorer, där dess unika miljövänliga, brandsäkra-, kemiska- och elektriska egenskaper är unika.

Miljövänliga distributionstransformatorer med FR3-olja har förbättrad säkerhet och tål höga belastningar över lång tid. Ett starkt alternativ till silikonolja, syntetiska estrar och torrisolerade transformatorer.

  • Belasta upp till 14% mer utan reducering av livslängden
  • Hög brännpunkt, 360°C
  • 100% nedbrytbar i naturen

TRANSFORMATOR MED SPECIELLT FÖRHÖJT SKYDD

Den tekniska lösningen med förhöjt skydd gör det möjligt att installera oljetransformatorer med högre grad av säkerhet nära intill byggnader och inom byggnader. Användandet av oljetransformatorer är mycket stor bland annat på grund av den höga driftsäkerheten. Det förväntas att användandet av oljetransformatorer vill öka på grund av den höga energieffektiviteten. Effekttappen i oljetransformatorer är ca 40 % lägre än vid användandet av torrisolerade transformatorer.

När transformatorer testas och utrustas i enlighet med begreppet förhöjt skydd, kan avstånden till intilliggande byggnad reduceras från 5 meter till 1 meter.

För mer utförlig information läs produktbladet ”Transformator med förhöjt skydd”.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?