Styrelsen

Paul-Ingvar Ohlsson

Ordförande

Tor Rieve Kristiansen

Ledamot

Fredrik Handfast

Ledamot

Nils Fredrik Drabløs

Ledamot

Anders Sandberg

Ledamot

Jo Aslak Rieve Kristiansen

Ledamot

Börje Lilja

Arbetstagarrepresentant